Taiteen perusopetus 6–20–vuotiaille

Taiteen perusopetus omana koulutusmuotona perusopetuksen ja ammattiin suuntautuvien opintojen välimaastossa muodostaa kiinnostavan paikan kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä kykyä tutkia kuvallisen toiminnan avulla erilaisia ilmiöitä. Laajan oppimäärän opiskelleilla on hyvät tiedot ja taidot, joiden pohjalta he voivat suunnata jatko-opinnoissaan asiantuntijoiksi ja tekijöiksi visuaalisille aloille ja luoda myös uusia kiinnostavia ammatti- ja palvelukonsepteja tulevaisuuden tarpeisiin. Luovuus, taiteellinen ajattelu ja ilmaisu ovat tulevaisuuden rakentamisessa entistä tärkeämmässä roolissa.

Kuvataide

DIGIKUVIS

Oppilaanopas

Tervetuloa Helsingin kuvataidekouluun! Olet saanut ...