Helsingin kuvataidekoulu

Opas huoltajalle

 

 

Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa ja mediataiteessa. Opetus tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä ja periodiopetuksena. Opiskelu tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi hyvät tiedot ja taidot kuvataidealan jatko-opintoihin.

 

HAKU OPPILAAKSI

Oppilaspaikan haku tapahtuu Eepos-oppilasportaalin kautta.

Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa. Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden.

Helsingin kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita vaan oppilaspaikan saa ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Täysiin ryhmiin saa halutessaan jonotuspaikan.

 

JATKOILMOITTAUTUMINEN

Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu maaliskuun aikana Eepoksessa, oppilastietojärjestelmässä.

 

LUKUKAUSIMAKSUT

Kts. hinnasto

Lukukausimaksu kattaa tunneilla käytetyt materiaalit ja tarvikkeet sekä näyttelykäyntien lippujen hinnat sekä Eepos-oppilasportaalin tilin.

 

VAPAAOPPILASPAIKAT

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea tällä lomakkeella. Palauta syyslukukauden hakemus liitteineen 18.9. mennessä ja kevätlukukauden hakemus 15.1. mennessä joko sähköpostitse (toimisto@kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Ströms, Untuvaisentie 10, 00820 Helsinki.

 

OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kuvataidekoulun kuvataiteen ja mediataiteen laajan oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat on luettavissa linkin kautta.

 

KEVÄTTIEDOTE JA ARVIOINTI

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan Eepoksessa jokaisen kevätlukukauden lopussa tietoa kuluneen vuoden opinnoista, joihin sisältyy myös oppilasarviointi.

 

KOSKI- TIETOVARANTO

Taiteen perusopinnot ilmoitetaan huoltajien luvalla  kansalliseen tietovarantoon kuten ylioppilastodistus ja peruskoulun opinnot. Lupa annetaan Eepoksessa perusopintojen ja syventävien opintojen ensimmäisenä syksynä. 

 

TODISTUKSET

Perusopintojen päättyessä (800 ot) oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut sekä perusopinnot (800 ot) että syventävät opinnot (500 ot). Pyydettäessä oppilaalle voidaan kirjoittaa myös osallistumistodistus.

 

LOPPUTYÖ (160 ot)

Lopputyö koostuu opinnoista omassa viikkotuntiryhmässä, lopputyöseminaarista, itsenäisestä työskentelystä, näyttelyn suunnittelusta ja avoimista työhuonetunneista sekä lopputyönäyttelystä. Lopputyön voi aloittaa syventävissä opinnoissa.

 

VAATETUS

Tunneilla saatetaan käyttää maaleja, jotka eivät lähde kuivuttuaan pesussa pois. Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos tai tekemään sään salliessa lumiveistoksia pihalle, eli kunnolliset ulkovaatteet ja jalkineet ovat myös tarpeen.

 

RETKET

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat retket lähiympäristöön, taidenäyttelyihin, museoihin ja taiteilijoiden työhuoneille. Retket pyritään toteuttamaan opetuspäivänä, mutta toisinaan se ei ole mahdollista aukioloaikojen ja muiden käytännön syiden takia. Retkipäivä voikin olla jokin muu päivä niin, että mahdollisimman moni oppilas voi osallistua.

 

EVÄÄT

Tuntien aikana pidetään evästauko, jota varten oppilaat voivat ottaa kotoa mukaansa pientä syömistä. Evästauko auttaa oppilaita jaksamaan harrastuksen parissa joskus pitkienkin koulu- ja päiväkotipäivien jälkeen.

 

POISSAOLOT

Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa erikseen opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poikkeuksena ovat kurssit ja taideleirit. Toivomme, että peruutuksesta ilmoitetaan välittömästi toimistoon niin, että varallaolija pääsee kurssille.

 

OPPILASTYÖT JA EEPOKSEN KUVALUVAT

Oppilaalla / huoltajalla on oikeus kieltää oppilaan ja hänen tekemiensä töiden käyttö koulun julkaisuissa ja oppilastyöarkistossa. Lupa-asioita huoltaja ja oppilas voivat muuttaa Eepos oppilasportaalin kautta.

 

KANNATUSYHDISTYS

Helsingin kuvataidekoulu on rekisteröidyn kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu. Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain pienen jäsenmaksun, jolla tuetaan koulun toimintaa (20 €). Liity mukaan, saat tietoa koulusta, tapaat muita vanhempia ja voit osallistua yhdistyksen toimintaan.

 

NÄYTTELYT JA TAIDETAPAHTUMAT

Kuvataidekoulu järjestää oppilaiden töistä näyttelyjä lukuvuoden aikana. Koko koulun näyttelyyn ei kuitenkaan voida suuren oppilasmäärän takia ottaa jokaiselta oppilaalta työtä. Tämän vuoksi töitä on esillä myös koulun seinillä ja pienemmissä näyttelyissä sekä Eepoksen kuvaluvan salliessa digitaalisissa gallerioissa. On tärkeää, että kuvataidekoulun näyttelyissä käydään. Näyttelyissä on mahdollista nähdä mitä muut oppilaat ovat tehneet ja löytää innostavia aiheita myös omaan työskentelyyn.

 

VAKUUTUS

Koulu on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta opettajalle. Koulun toimistoon lähetetään lääkärintodistus vakuutusilmoituksen hoitamiseksi.

 

OPETTAJAN TERVEISIÄ

Vanhemmat voivat tukea lapsen kuvataidekoulun käyntiä monin tavoin. Kuvataidekoulussa tehdyt teokset saa kotiin lukukauden päätyttyä. Tuolloin kotona voi vaikka järjestää oman näyttelyn, jolloin lapsi tai nuori voi kertoa teoksistaan.

Kuvataidekoulussa voidaan pitää vanhempainiltoja, avoimia ovia ja kuvataidetunteja, joille toivotaan vanhempien osallistumista lapsen kanssa. Myös taitelijavierailut ovat tervetulleita. Jos perheen lähipiiristä löytyy taiteen parissa työskenteleviä aikuisia, jotka haluaisivat kertoa työstään ryhmälle, kannattaa sitä ehdottaa omalle opettajalle. Ateljee- ja työhuonevierailut ovat myös toivottavia!

Jos oppilas on pitkäaikaissairas, opettajan on hyvä tietää asiasta. Tarvittavat tiedot sairaudesta ja rajoitteista samoin kuin muutkin erityistä huomiota tarvitsevat seikat esimerkiksi lapsen käytöksessä voi kertoa suoraan opettajalle. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaan ja perheen asioista.

Jos lapsi tai nuori toistuvasti käyttäytyy tunnilla häiritsevästi tai kiusaa muita oppilaita, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Huoltajien ja oppilaan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään jatkoseurantasuunnitelma, jonka tavoitteena on ratkoa ongelmatilanne. Koululla ei ole vakinaisia avustajia, joten vaikeissa tapauksissa harkitaan ryhmän vaihtoa, etäopetusta, opintoihin taukoa tai harrastuksen vaihtoa sopivampaan.

 

OPINTOJEN PÄÄTTÄMINEN

Oppilasasioissa ole aina ensisijaisesti yhteydessä koulun toimistoon. Jos oppilas lopettaa kuvataidekoulun, on asiasta ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon (opettajalle kerrottu viesti ei riitä oppilasmaksun katkaisemiseen).

 

TAIDERAUHA

Työrauha, suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat kuvataidekoulun tunneilla tärkeitä. Jokaisella oppilaalla on oikeus kehittyä ja kasvaa oman tahtinsa mukaan ja nauttia luovuudesta ja taiteesta.