Helsingin kuvataidekoulu

Oppilaan opas

Tervetuloa Helsingin kuvataidekouluun!

Olet saanut opiskelupaikan Helsingin kuvataidekoulusta ja voit opiskella taiteen perusopetuksessa 20-vuotiaaksi saakka.

Voit aloittaa opiskelun kuvataidekoulussa minkä ikäisenä tahansa.

Koulussamme opiskellaan kuvataidetta ja mediataidetta!

Opiskelu kuvataidekoulussa on
…keramiikkaa, kuvataidetta, valokuvausta, nykytaidetta, maalausta, piirtämistä, animointia, digipiirtämistä, mediaa, näyttelyitä, grafiikkaa, sarjakuvaa, videoita, elokuvaa, retkeilyä, öljyvärimaalausta, kesäkursseja, ystäviä, ympäristötaidetta, mielipiteitä, luovaa ongelmanratkaisua, muotoilua, ajattelua, maataidetta, tuunausta, kuvitusta, pienoismaailmojen rakentamista, akvarellimaalausta, graafista suunnittelua, taidehistoriaa, vaatesuunnittelua, arkkitehtuuria, graffiteja, valotaidetta, tekstiilitaidetta, pelitaidetta, kuvanveistoa, performansseja, kuvankäsittelyä, virtuaalimaailmoja, äänitaidetta, yhteisötaidetta, viestintää, kavereita, printtejä, muotia, hahmosuunnittelua…

Onko sinulla lempiaiheita?
Voit kertoa taideopettajallesi toiveistasi, mitä haluat oppia ja missä kehittyä. Meillä on opetussuunnitelma ja vuosittain vaihtuva koulun yhteinen teema, jotka ohjaavat opetusta. Kuvataidekoulussa on tärkeää oppia asettamaan tavoitteita omalle opiskelulle ja kehittämään ilmaisua omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Miten kuvataidekoulussa edetään opinnoissa?
Aloitat opiskelusi ryhmässä, joka kasvaa ja etenee sinun kanssasi. Kun jatkoilmoittaudut seuraavalle vuodelle ilmoittaudut samaan ryhmään. Kuvataidekoulussa pyritään siihen, että sama opettaja opettaa ryhmää alusta alkaen – joskus kuitenkin opettaja voi vaihtua, mutta ryhmä pyritään pitämään koossa.

Jos haluat vaihtaa opettajaa ja ryhmää?
Voit vaihtaa ryhmää ja ilmoittaa keväällä jatkoilmoittautumisen yhteydessä asiasta. Voit myös ottaa yhteyttä koulun toimistoon kesken lukuvuoden ja saada uuden paikan, jos ryhmissä on tilaa. (toimisto@kuvataide.fi)

Mikä taiderauha?
Helsingin kuvataidekoulussa on taiderauha – se tarkoittaa että koulussa on jokaisella rauha kasvaa taiteen parissa.
Kuvataidekoulussa noudatetaan sääntöjä:
-Kuuntele opettajan ohjeita
-Anna työrauha ja kunnioita toisten töitä
-Ole ystävällinen
-Liiku rauhallisesti
-Siivoa jälkesi ja auta toisia

Kuvataidekoulussa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Kiusaaminen ja häiriköinti ovat ehdottomasti kielletty. Jos sinua kiusataan tai näet kiusaamista ilmoita siitä viipymättä lähimmälle aikuiselle.

Jokaisen tulee käyttäytyä niin, että ryhmässä on hyvä olla. Kaikilla on oikeus monipuoliseen opetukseen ja kuulluksi tulemiseen. Ryhmissä noudatetaan hyviä käytöstapoja. Käytöstapoja opetellaan heti valmentavista ryhmistä alkaen. Niitä ovat ystävällisyys, työskentelyrauhan antaminen, toisten huomioiminen, kunnioittaminen, auttaminen ja omien jälkien siivous.

Kiusaaminen ja häiriköinti ovat ehdottomasti kielletty. Kiusaamistilanteet pyritään ratkaisemaan heti. Jos häiriköinti jatkuu opettajan puuttumisen ja oppilaan kahdenkeskisen keskustelun jälkeen niin opettaja voi soittaa tai lähettää sähköpostia huoltajille saadakseen tilanteen ratkaistua.

Oppilas voidaan siirtää toiseen ryhmään. Jos käytös jatkuu edelleen hyvin häiritsevänä opetus voidaan järjestää lukuvuoden loppuun etäopetuksena, jos ryhmässä oleminen ei ole mahdollista.
Linkki:Koulun tasa-arvosuunnitelma.

Miten kuvataidekoulussa opiskellaan?
Kuvataidekoulu on hauska ja luova harrastus. Laajan oppimäärän opiskelleilla on myös hyvät tiedot ja taidot, joiden pohjalta voi suunnata jatko-opinnoissa asiantuntijoiksi ja tekijöiksi visuaalisille aloille ja luoda myös uusia kiinnostavia ammatteja tulevaisuuden tarpeisiin. Luovuus, taiteellinen ajattelu ja ilmaisu ovat tulevaisuuden rakentamisessa entistä tärkeämmässä roolissa.

Kuvataidekoulun ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa 2-3 oppituntia. Voit ottaa eväät mukaasi, että jaksat koulupäivän jälkeen keskittyä taiteen tekemiseen. On mahdollista myös opiskella kahdessa eri ryhmässä eli viikkotuntimäärä voi olla myös 4-6 oppituntia.

Kuvataidekoulussa saat keväisin arvion opinnoistasi omalle tilillesi Eepokseen, koulun oppilastietojärjestelmään.

Kuvataidekoulussa oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta. Lopputyötodistuksen saa, kun lopputyö on suoritettu ja  syventävien opintojen päätyttyä kuvataidekoulun päättötodistuksen, jos vaaditut tuntimäärät täyttyvät.

Jos tulet kuvataidekouluun ja todistuksen opintovuodet eivät täyty – ja haluat perusopintojen todistuksen tai kuvataidekoulun päättötodistuksen – voit suorittaa näyttöportfolion, jolla osoitat omaavasi vaaditut taidot ja tiedot. Näyttöportfolio koostuu taidetehtävistä, jotka tehdään kotona. Näyteportfolion arvioi oman opettajan lisäksi koulussa työskentelevä toinen opettaja. Näyteportfolio arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi opinnäytteeksi.