Suomi-harrastukset koulupäivän yhteydessä, tilaajana Helsingin kaupunki

Helsingin kuvataidekoulu on yksi harrastustoimijoista, joita Helsingin kaupunki kilpailuttaa peruskoulujen Suomen malli – harrastusten järjestäjiksi.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on tarjota lasten ja nuorten toiveiden mukaisia maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteyteen omalla koululla. Harrastukset ovat lyhytkestoisia – toimijoita kilpailutetaan ja koululaisten toiveita toteutetaan vuosittain eniten kannatusta saaneiden harrastusten kesken.

Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaan etenkin niille lapsille, joilla ei ole harrastuksia. Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla innostetaan lapsia ja nuoria kokeillemaan erilaisia harrastuksia. Tärkeää on myös antaa tietoa ja ohjata innostuneita oppilaita pitkäjänteiseen harrastamiseen esim. taiteen perusopetuksen pariin