Helsingin kuvataidekoulu

Helsingin kuvataidekoulu on taidekoulu, joka antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja mediataiteessa laajan oppimäärän mukaan. Järjestämme myös näyttelyitä, tapahtumia ja taidekursseja lapsille ja aikuisille. Kuvataidekoulu vaikuttaa omalta osaltaan helsinkiläisten kuvataiteen ja kulttuurin kiinnostavuuteen tuomalla kaupunkilaisten arjen ympäristöön lasten ja nuorten tekemää taidetta ja tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille.

[Tietoa ajankohtaisista tapahtumista -linkki.]

Helsingin kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1978. Koulua ylläpitää Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö ja lastenkulttuurin vakiintunut toimija. Koulun talouden perustana ovat lukukausimaksut ja kurssimaksut. Taiteen perusopetusta rahoittaa osaltaan myös opetusministerio (valtionosuus) sekä Helsingin kaupunki (toiminta-avustus).

Kuvataiteen opiskelu on taitoa käsitellä ja tutkia ajatuksia ja tunteita sekä erilaisia ilmiöitä taiteen keinoin. Helsingin kuvataidekoulu kehittää jatkuvasti pedagogisia lähestymistapoja, jotka kannustavat oppilaita jo varhain aktiiviseen ja rohkeaan osallistumiseen. Omakohtaisen taidesuhteen kehittyminen, taiteesta nauttiminen ja oman toiminnan merkityksen kokeminen tukee oppijan aktiivista osallisuutta omaan yhteisöönsä ja vahvistaa yksilön hyvinvointia pidemmällä aikavälillä. 

Taiteen perusopetus

Kuvataidekoulussa voi opiskella taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan kuvataiteita ja mediataiteita 4-vuotiaasta 20-vuotiaaksi. Oppilaat, joilla on pitkä kuvataidekoulu-ura, kertovat palautteessaan opettajille kuinka merkittävä kiinnekohta lapsuudessa ja nuoruudessa kuvataidekoulu on ollut. Usein sama opettaja on saanut seurata lapsen kasvua nuoreksi aikuiseksi ja yhteistä matkaa taiteen parissa on voinut kertyä jopa kuusitoista vuotta. Kuvataidekoulu tarjoaa lapselle ja nuorelle turvallisen paikan kokeilla kuva- ja mediataiteen harrastamista, kiinnittyä vertaisyhteisöön ja kasvaa taiteen siivittämänä aikuisuuteen. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiselle, tavoitteelliselle opiskelulle, jossa kehittää omaa taiteellista ilmaisuaan monipuolisesti haastaen ja ammattiopintoihin edeten. 

Taidekursseja ja -toimintaa kaikenikäisille

Helsingin kuvataidekoululla on erilaista kurssitoimintaa vauvoille, lapsille, koululaisille, nuorille ja aikuisille. Järjestämme myös tilauskursseja ja mm. työhyvinvointi-aamupäiviä. Kysy lisää: hallinto@kuvataide.fi

Helsingin kaupunki on yhteistyökumppanimme ja olemme mm. 5×2 -koululaiskurssien ja Suomi -harrastusten toteuttaja.