Skidit on suunnattu viisivuotiaille ja ryhmän tavoite on tutustuttaa lapset taiteen tekemiseen moniaistisesti erilaisia taidemuotoja hyödyntäen. Skideissä käytetään kuvataiteellista itseilmaisua tukevina keinoina musiikkia, rytmiikkaa, liikkettä, elämyksellisyyttä sekä satujen maailmaa. Skidit kokoontuvat ryhmänä 8 kertaa ja kursseja järjestetään kaksi, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Opiskeltuaan vuoden Skideissä lasten on mahdollista hakea taiteen perusopetukseen.

Skideissä opetellaan taiteen perusopetuksessa tarvittavia taitoja, kuten toimimista ryhmässä, keskittymistä ja ohjeiden kuuntelua, tavaroista huolehtimista sekä omista vanhemmista erossa olemista. Näitä taitoja harjoitellaan yhdessä ja oppimista tukemaan on luotu työskentelyyn viikosta toiseen samana pysyvä struktuuri.

Kumpulan TaideSkidit-tunti alkaa aina vapaamuotoisella omiin vihkoihin piirtämisellä. Sitten tutustumme päivän teemaan musiikin, liikkeen ja sanataiteen keinoin ja katsomme aiheeseen liittyvän lyhyen videon. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen elämyksellinen tunneyhteys aiheeseen ennen kuvallisiin menetelmiin siirtymistä. Seuraavaksi pidämme pienen evästauon, jonka jälkeen siirrymme työstämään aihetta kuvataiteen menetelmin. Lopuksi siivoamme yhdessä ja tapaamiskerta päättyy aina tarrojen liimaamiseen omiin tarrapohjiin. Koska tapaamisten rakenne on sama, ensimmäisillä tunneilla jännittänyt lapsi rentoutuu nopeasti, kaverisuhteet alkavat muodostua, eikä vanhemmista eroaminen tunnu enää niin haastavalta.

Kumpulan Skideissä lapset saavat joka tapaamiskerralla videoviestin tutkijana toimivalta Tempo-karhulta. Videoilla Tempo-karhu esittelee lapsille tutkimuslaboratoriossaan tekemiään havaintoja jostain mielenkiintoisesta aiheesta, jonka jälkeen lapset pääsevät itse tutkimaan samaa asiaa kuvataiteen keinoin. Keväällä 2024 Kumpulan Skideissä tutkimusten kohteena oli talvinen metsä.

Kevään ensimmäiset neljä kertaa syvennyimme lasten kanssa metsän ja sen eläinten tutkimiseen. Sadutuksen keinoin tutustuimme videoilla tapaamaamme Tempo-karhuun ja sadun edetessä samalla piirsimme siihen kuvitusta.

Tempo-karhun kotia eli metsää tutkimme rakentamalla luonnonmateriaaleista pienet mini-metsät, jotka ikuistettiin valokuvaamalla.  Lapset pääsivät kokeilemaan myös toista luonnonmateriaalia eli savea.  Tätä työtä varten Tempo-karhu näytti videossaan lapsille monia eri taiteilijoiden tekemiä karhuveistoksia. Sitten opettelimme poistamaan savesta ilmakuplat ennen työn muotoilua ja eikä mennyt aikaakaan kun työtasolla komeili jo monta karvaista karhua.

Näiden hyvinkin konkreettisten aiheiden jälkeen ryhdyimme tutkimaan abstraktimpaa asiaa eli metsästä kuuluvia ääniä. Soitimme soittimilla ja teimme itse erilaisia eläinten ääniä. Tästä siirryimme miettimään omaa ääntämme; miltä se tuntuu kehossa ja miltä se voisi näyttää? Sitten jokainen pääsi maalaamaan omasta äänestään kuvan.

Seuraavat neljä kertaa tutkimuskohteena oli metsä pimeällä, lumi, metsän pienimmät asukkaat eli ötökät sekä kevään koittaessa puissa tapahtuvat muutokset. Tutkimme maalaamalla lumen kertymistä puiden oksille ja pastelliliiduilla piirtäen yöllä näkyviä revontulia.

Lumen ja jään olomuotoihin tutustuimme ensin liikkumalla ja soittamalla. Lumihiutaleiden symmetrisiä muotoja tutkittiin luuppien avulla ja sitten piirtäen ja maalaten. Se mitä symmetria on, konkretisoitui jokaisen päästessä rakentamaan peileistä tehtyyn moduuliin oman lumihiutaleen helmistä. Tämä taideteos oli yhtä katoava kuin lumihiutale kevätauringossa, joten tallensimme ne valokuvaamalla.

Kevätauringon alkaessa lämmittää Tempo-karhu oli nähnyt lumihangella kipittäviä hyönteisiä. Pääsimme tutkimaan hyönteisten ääniä perustamalla ötökkä-orkesterin. Tämän jälkeen siirryimme piirtämään hiilellä ja liiduilla omat keväthangelle heränneet ötökät. Kokeilimme myös ötököiden maalaamista käyttäen maalauspohjana ihan oikeaa lunta.

Kevätaurinko herätti ötököiden lisäksi myös muun luonnon ja lapset pääsivät maalaamaan ja piirtämään omat keväiset kukkapuunsa. Tämän hanami-loiston jälkeen olikin aika hyvästellä Tempo-karhu ja ryhmästä saadut uudet ystävät.

Ensi syksynä Kumpulassa käynnistyy taas uusi viisivuotiaille suunnattu Skidien ryhmä. Mihinhän uuteen seikkailuun Tempo-karhu meidät silloin johdattaa? Ainakin tiedämme sen seikkailun johtavan lapset musiikin, sanataiteen sekä kuvataiteen äärelle.

4/2024 Tina Iiskola