Ihmettelijät

Kumpulan opetuspisteelle (Isonniitynkatu 7) on perustettu kaksi uutta ihmettelijät-kuvataideryhmää 6-8 -vuotiaille:

UUSI 23KU Ihmettelijät torstai 16.30-18.00

&

UUSI 23KU Ihmettelijät torstai 18.00-19.30

Ihmettelijöissä opitaan kuvataiteen ilmaisukeinoja havainnoiden lähiympäristöä ja tutkien taidehistoriaa ja nykytaidetta. Opitaan tuntemaan luovan prosessin vaiheita. Tutustutaan erilaisiin piirtämisen- ja maalamisen tekniikoihin sekä kolmiulotteiseen työskentelyyn, keramiikkaan ja arkkitehtuuriin ja muotoiluun.

Skidit-ryhmä 5-vuotiaille

Keväällä on kaksi uutta Skidit-ryhmää, toinen Kumpulassa ja toinen Strömsin kartanolla Roihuvuoressa:

KU24kevät Skidit sunnuntai 12.00-13.30

Opetus alkaa 28.1.2024 ja päättyy 24.3.2024 (90min / 8 krt / hinta 270 €)

&

STR24kevät Skidit lauantai 10.00-11.30

Opetus alkaa 2.3.2024 ja päättyy 27.4.2024(90min / 8 krt / Hinta 270 €)

 

Hae mukaan osoitteessa kuvataide.eepos.fi