Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry ja johtokunta

Helsingin kuvataidekoulua ylläpitää Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 

Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen syyskokoukseen ja kevätkokoukseen. Yhdistys valitsee äänestämällä johtokunnan jäsenet. Yhdistys hyväksyy jäsenmaksun maksaneet uudet jäsenet ja erottaa jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet.

 

Johtokunta 

Johtokunta vastaa yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokousten päätösten mukaisesti koulun toiminnan valvomisesta. Johtokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta 4-7 yhdistyksen vuosikokouksessa valitusta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. 

 

Johtokunta mm. hyväksyy koulun opetussuunnitelman, vuosittaisen toimintasuunnitelman, vuosikertomuksen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja muut koulun toimintaa koskevat asiakirjat. 

 

Liity kannatusjäseneksi:

Jäsenmaksu:

 

Helsingin kuvataidekoulun johtokunta 2023