Skidit on 5-vuotiaiden monitaiteellinen ryhmä. Harrastuksessa tutustutaan sanataiteen, musiikin ja kuvataiteen maailmoihin leikin ja mielikuvituksen keinoin. Tavoitteena on myös vahvistaa aistivaraista havainnointia ja ilmaisua sekä tukea kielellistä ja motorista kehitystä. Viisivuotiaiden ryhmässä harjoitellaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja sekä luodaan pohjaa jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksessa, kuvataiteen ja mediataiteen parissa.

90min/8 krt/Hinta 270 €
Opetus alkaa 28.1.2024 ja päättyy 24.3.2024.
Opetuskerrat Kumpulan opetuspisteellä (Isonniitynkatu 7): 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 3.3., 10.3., 17.3. ja 24.3.
Hae mukaan: kuvataide.eepos.fi

Ensisijaisesti täytetään 5-vuotiailla, mutta jos tilaa jää, niin otamme ryhmään myös vuotta nuorempia.