Päättötyöt 2019

Helsingin kuvataidekoulun päättötyöt 2019

 

 

Bangura Melanie: Läpi katsovan lasin, öljyvärimaalauksia

”Pyrin työssäni selittämään isäni maailmankuvaa… avata sen ajan miehen kovan kuoren perheen päänä ja kuvata miehen herkkää, sekavaa sisältöä sekä ilmaista sen ajan naisen sulokkuutta, sen aseman suhteen.”

 

 

Lehtonen Matilda: Vielä 1, valokuvia

”Lopputyöni on kuvaus nuoruuden viimeisistä hetkistä ennen  vastuuta. Miltä näyttää nuoruus nuorten kuvaamina?”

 

 

 

 

Linnanvuori Verna: Murhamysteeri, öljyvärimaalauksia

”Työssäni halusin käsitellä kirjallisuutta sekä keksiä ja kertoa itse tarina. Tarina muotoutui lopulta perinteiseksi murhamysteeriksi asiaankuuluvine kartanoineen ja ihmissuhdedraamoineen.”

 

 

Rahu Janari: Värikirjon aika, keramiikka

”Lopputyöni kertoo orkideoiden historiasta sekä niitä hyödyntävien kansojen uskomuksista keramiikkataiteen välityksellä.”

 

 

Veijola Sandra: Stark kvinna, akvarelleja

”Jag har valt som min slutarbetets huvudinnehåll att fundera på vad är en stark kvinna? Hurdana ät starka kvinnor? Vad gör en kvinna stark?”

 

 

Vuorenmaa Sofia: Vallattomia, kollaaseja

”Käsittelen lopputyössäni ihmisten eläimiin kohdistamaa väkivaltaa. Pohdin kollaaseissani sitä, mitä valta on  ja miten se ilmenee?”