PÄÄTTÖTÖIDEN JUHLAA > Tuhat Sanaa -näyttelyssä

Kevään päättötöiden juhlinta Strömsissä alkoi tilaisuudella, jossa jokainen tekijä kertoi aiheestaan, työskentelyprosessistaan ja esitteli vihdoin valmiit teoksensa. Samalla yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja töiden herättämistä ajatuksista keskusteltiin arvioijien, opettajien sekä toisten päättötyöntekijöiden kanssa. Esittelytilaisuuden jälkeen päästiin juhlimaan > TUHAT SANAA -näyttelyn avajaisia, joihin tunnelmaa musiikillaan loi The Mystic Revelation of Teppo Repo.

Päättötyönäyttely on avoinna Strömsissä viimeistä viikkoa. Vielä sunnuntaina 20.5. klo 13-16 Avoimissa Ovissa on mahdollisuus tutustua nuorten ansiokkaisiin, monipuolisiin teoksiin ja portfolioihin sekä osallistua samalla nonstop-työpajaan.

Linnea Vuorivirta tutki suurikokoisissa akvarelleissaan minäkuvan ulottuvuuksia. Millaiset asiat korostuvat ihanneminäkuvassa? Entä millaisista tekijöistä muodostuvat reaali- ja sosiaalinen minäkuva?
Linnea Vuorivirta tutki suurikokoisissa akvarelleissaan minäkuvan ulottuvuuksia. Millaiset asiat korostuvat ihanneminäkuvassa? Entä millaisista tekijöistä muodostuvat reaali- ja sosiaalinen minäkuva?
Vilja Vidgren kertoi kiinnostuksestaan skandinaaviseen mytologiaan ja esitteli tarinoiden pohjalta syntyneitä, taidokkaasti toteutettuja kuviaan.
Vilja Vidgren kertoi kiinnostuksestaan skandinaaviseen mytologiaan ja esitteli tarinoiden pohjalta syntyneitä, taidokkaasti toteutettuja kuviaan.
Veera Ollikainen nosti esiin teoksessaan historiallisen tapahtumasarjan nuorista kellotehtaassa työskennelleistä naisista. Hän valitsi päättötyönsä toteutustavaksi kuivaneulagrafiikan, johon yhdisti kiinnostavalla tavalla fluorisoivaa akryyliväriä.
Veera Ollikainen nosti esiin teoksessaan historiallisen tapahtumasarjan nuorista kellotehtaassa työskennelleistä naisista. Hän valitsi päättötyönsä toteutustavaksi kuivaneulagrafiikan, johon yhdisti kiinnostavalla tavalla fluorisoivaa akryyliväriä.