VALMISTAVAT

 

Valmistavat opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan neljän vuoden iässä. Valmistavat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden oppitunnin (1,5h) pituisissa tuokioissa.
    

Nuuskijat (4–5 –vuotiaat)

Varhaisiän ryhmissä luodaan ilmapiiri, jossa moniaistisuus, taiteidenvälisyys, leikki, mielikuvitus ja ihmettely ovat tärkeintä taiteenteon ja kokemisen prosessissa. Lähtökohtana on lapsen oma elämis- ja elämysmaailma.

 

Koulullamme on valmistavia ryhmiä Strömsin ja Käpylän opetuspisteissä.