PERUSOPETUS

Ihmettelijät (6–8 –vuotiaat)

Opetus on leikinomaista, tarinallista, taiteidenvälistä, moniaistista, rauhallisesti etenevää ja tutkivaa oppimista. Visuaaliseen kieleen ja sen rakenteeseen tutustutaan.  Visuaalinen ympäristö toimii innoittajana ja tutkimusten kohteena. Taiteen ja median maailmaan tutustutaan osana omaa ilmaisua. Opitaan käyttämään Kuvamuistia.  Harjoitellaan taiteesta puhumista ja ryhmätyöskentelyä.

 

Keksijät (9-11 –vuotiaat)

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin sekä käsitellään taidehistoriaa ja nykytaidetta. Median maailmaan tutustutaan oppilaiden esiin nostamien ajankohtaisten teemojen pohjalta.  Opitaan tuntemaan luovan prosessin työvaiheita. Kuvamuistia käytetään omien teosten dokumentointiin ja oman oppimisen tavoitteiden asettamiseen sekä itsearviointiin.

 

Tutkijat (12–14 –vuotiaat)

Tutkijat -opintojen alussa tehdään Kuvapolku, joka on itsenäinen teossarja pohdintoineen. Kokeillaan erilaisia ratkaisuja ja uusia työskentelytapoja. Tutkitaan eri kulttuurien ja aikakausien taidetta sekä nykytaiteen vaikuttamisen keinoja. Opitaan itsenäisen työskentelyn taitoja, käytetään Kuvamuistia analysoinnin välineenä ja opitaan käsittelemään palautetta.

 

 

Mea Kiuru, Lintuperspektiivi, 2010