Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3

Helsingin kuvataidekoulu on osana Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3 –hankkeessa luotua mediataiteiden perusopetuksen valtakunnallista verkostoa. Verkoston yhteistyön tavoitteena on ollut hyvien käytäntöjen jakaminen sekä mediataiteiden opetussuunnitelman jalkauttaminen yhteisesti havaittujen toimivien mallien pohjalta.

Hankkeeseen pääset tutustumaan täältä:

https://mediamoottori.com/

https://www.pirkanopisto.fi/mediataidekoulu/mediataiteen-kehittamishanke-3-2020-2021/