LUKUKAUSIMAKSUT

Lukukausimaksu kattaa opetuksen, materiaalit, näyttelyt, taideretket (mm. pääsyliput), Eepos-portaalin oman tilin (mm. oppilaan kevätarvioinnit) lopputyön seminaarit ja -näyttelyn sekä todistukset.

Taiteen perusopetuksen 6-20 -vuotiaille opiskelijoille syksyn lukukausimaksu sisältää 15 opetuskertaa ja kevään maksu 18 opetuskertaa.

Alle kuusivuotiaiden ja yli 20 -vuotiaiden harrastusmaksut ovat vapaarahoitteisia eivätkä kuulu taiteen perusopetuksen tuen piiriin. Näissä ryhmissä, kerhoissa ja periodeissa on erikseen mainittu opetuskertojen määrä. Harrastusmaksu kattaa opetuksen, materiaalit, taideretket ja  Eepos-portaalin oman tilin.

Opetus voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena ja osa opetuksesta lukujärjestyksestä poikkeavalla ajalla. Koulu on vakuuttanut oppilaat lähiopetuksessa tapaturmien varalta. Ensimmäinen opetuskerta on oppilaille kokeilukerta, jonka jälkeen voi päättää jatkaako harrastusta (lukukausimaksu tai harrastusmaksu palautetaan, jos oppilas ilmoittaa lopettavansa ensimmäisen opetuskerran jälkeen. Tämän kerran jälkeen maksuja ei palauteta vaikka oppilas lopettaisi harrastuksen kesken lukukauden.)

Jos olet saanut opiskelupaikan ja haluat lopettaa harrastuksen: ilmoita sähköpostilla viipymättä toimistoon (toimisto@kuvataide.fi).

Opettajalle ilmoitettu lopettaminen tai tunneille menemättä jättäminen ei ole virallinen lopettamisilmoitus.

Lukukausimaksu tai harrastusmaksu maksetaan täysimääräisenä ja siihen ei vaikuta mahdollinen etäopetus, oppilaan poissaolokerrat tai lopettaminen kesken lukukauden.

Lukukausimaksun tai harrastusmaksun maksamatta jättämisestä seuraa, että oppilas menettää opiskelupaikkansa ja maksu menee perintätoimistoon.

Lukukausimaksu tai harrastusmaksu on mahdollista neuvotella maksettavaksi erissä. Yhteys toimistoon: toimisto@kuvataide.fi

Lukukausimaksut

  • 3-4 -vuotiaat TaideSkidit / 60min/ 8 opetuskertaa / 250€
  • 5-vuotiaat TaideSkidit / 90min/ 8 opetuskertaa / 270€

Taiteen perusopetus

  • IHMETTELIJÄT (n. 6-8 v.)  syksy 205 €, kevät 225 €
  • KEKSIJÄT (n. 9-11 v.)  syksy 230 €, kevät 250 €
  • TUTKIJAT (n.12-14 v.)  syksy 250 €, kevät 270 €
  • KURKOTTAJAT JA KONKARIT (n. 15-20 v.)  syksy 250 €, kevät 270 €
  • Kahden opintokokonaisuuden (kuvataiteen + mediataiteen/kuvataiteen) pakettihinta on 360-490 € ryhmästä riippuen.
  • Lisämaksu ulkopaikkakuntalaisille oppilaalle 20 €.
  • Sisaralennus on 20 € kultakin sisarukselta.

HAKU TAITEEN PERUSOPETUKSEN VAPAAOPPILAAKSI (6-20 -VUOTIAAT)

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea sekä syksyllä että keväällä. Syksyn haku on 1.8.-18.9. Kevään haku on 1.1.-22.1. Paikkaa voi hakea tällä lomakkeella. Palauta hakemus liitteineen joko sähköpostitse (toimisto(at)kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Ströms, Untuvaisentie 10, 00820. Hakemuksen voi myös tuoda postiluukkuumme samassa osoitteessa.

Vapaaoppilaspaikan saantiin vaikuttaa tunneilla käynti edellisenä lukuvuotena. Uudet oppilaat voivat saada paikan yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Huom! Helsingin kuvataidekoulu ei käsittele vaillinaisia/liitteettömiä hakemuksia.

Tukea on myös mahdollista hakea SOS-Lapsikylältä, joka tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuksesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista(at)sos-lapsikyla.fi