Kurkistuksia kevään päättötöihin 2

Nóemi ja Lotta ovat myös tämän lukuvuoden aikana päättötöitään tekeviä kuvataidekoululaisia. Lotta käsittelee työssään erilaisia utopioita sekä itse kehittelemäänsä kuvitteellista tiedettä. Nóemi puolestaan tutkii maalaamisen kautta kokemuksiaan ihmisyydestä.

Lotta-Ilonen2web

Lotta-Ilonenweb

Lotta Ilonen

 

Noemi-Peura2web

Noemi-Peuraweb

Nóemi Peura