Kevään 2023 Taideskidit-ryhmissä tilaa Käpylässä

TAIDESKIDIT on monitaiteellinen ryhmä. Harrastuksessa tutustutaan sanataiteen, musiikin ja kuvataiteen maailmoihin leikin ja mielikuvituksen keinoin. Tavoitteena on myös vahvistaa aistivaraista havainnointia ja ilmaisua sekä tukea kielellistä ja motorista kehitystä. Ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista sekä luodaan pohjaa jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksessa, kuvataiteen ja mediataiteen parissa.

Käpylän opetuspiste, Käpylänkuja 3
5-vuotiaat / klo 10.30-12.00 / 8 opetuskertaa / 270€
5-vuotiaat / klo 12.30-14.00 / 8 opetuskertaa / 270€
29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 19.3. ja 26.3.

Ilmoittaudu mukaan: kuvataide.eepos.fi