Jäätymisen pohdintaa kevättalvella

Ennen kevään alkua mietittiin vielä jäätymistä ja kylmää.
Perusryhmä 2:n tunnilla tutkittiin jäätymis-ja jähmettymis ilmiötä luonnon kannalta.
Aiheeseen tutustuttiin kirjojen ja internetin kuvamateriaalin avulla. Katsottiin, miltä ruoho näyttää juuri
jäätyneenä tai jokin eläin ja mikä tärkeintä miltä jäätyminen voisi tuntua!
Näiden tutkimusten pohjalta mietittiin kuinka kuvata sitä tapahtumaa taiteen keinoin.
Teokset toteutettiin kiinantusseilla,värillisillä tusseilla ja valkoisella.

Teokset toteuttivat: Aapo Olkkonen,Ilona Lintinen ja Nelly Gustafson
opettaja: Annu Martikainen

annu
annu2
annu3