VUOSIKERTOMUS

 

KARTALLA

Taiteessa navigointi on huikea elämys kaikenikäisille! Navigoinnin onnistumista edesauttaa vuoropuhelu sekä asiantuntijoiden että vertaisten kanssa. Itse tekeminen ja itse oivaltaminen saa vahvistusta toisilta taiteen tutkimusmatkalaisilta. Syntyy uusia ideoita, jotka poikivat yhä uusia ideoita. Jotta taiteen maailmaa voi hahmotella kartaksi, tarvitaan taidekasvatusta ja taiteellisia koordinaatteja, joilla voidaan luoda tämän ajan ja tulevaisuuden taidekartastoa. Taidenavigaattori II- ja Apuniekka -hanke ovat olleet Helsingin kuvataidekoulun lukuvuoden 2012-13 pedagogisia kehittämishankkeita, joissa on panostettu vahvasti sekä asiantuntija- että vertaisoppimiseen.

Aunuksen lasten taidekoulu.

Apuniekka on karjalankielinen sana, joka tarkoittaa apulaista. Työpajaikäiset Helsingin kuvataidekoulun oppilaat lähtivät opettajineen venäläiseen Aunuksen lasten taidekouluun kokeilemaan oppilaiden keskinäistä työpajavaihtoa. Molempien taidekoulujen oppilaat opettivat toisiaan. Myös opettajat pitivät toisilleen työpajat ja jakoivat kokemuksellisesti omaa osaamistaan. Apuniekkojen vertaisoppimisesta kehitettiin toimintamalli kansainväliseen yhteistyöhön. Vertaisoppimista tapahtuu luontevasti myös kotimaassa, jokaisella kuvataidekoulun tapaamiskerralla, kun katsotaan ja keskustellaan taiteesta ja sen tekemisestä.

Taidenavigaattori II –hankkeeseen osallistui lukuisia kuvataidekouluja ympäri Suomen. Helsingin kuvataidekoulussa kaupunkitaidetta lähdettiin tekemään kaikissa kahdeksassa opetuspisteessä. Koko koulun yhteisessä kevään Kartalla -taidetapahtumassa nähtiin paikkasidonnaista ympäristötaidetta Strömsinlahdella ja oppilastyönäyttelyssä Strömsin kartanolla.

 

Tapahtumaviikonloppuna järjestettiin useita kai- kille avoimia taidetyöpajoja, joissa aherrettiin mosaiikkien, kaupunkiviljelyn, elävän mallin pii- rustusten, valokuvauksen, maisemamaalausten, katumaalauksen, rantakivien saviveistosten ja maalausseinän äärellä.    Roihuvuoren asukaspuistoon tehtiin myös seinämaalaus musiikkikoululaisten kuvataideryhmän voimin ja Viikin asukastalo Kaareen viikkiläisten kuva- taidekoululaisten voimin.

Vartiosaari

Yhdessä tekeminen yhteiseksi iloksi on toteutunut tänä lukuvuonna monin tavoin! Ympäristötaidenäyttely laajeni Vartiosaareen keramiikkatyöpajan osallistuessa ammatti- taiteilijoiden rinnalla koko kesän kestäneeseen ulkoilmanäyttelyyn. Päättötyöt 2013 olivat esillä huhtikuun ajan Herttoniemen sairaalan galleriassa, jossa ne ilahduttivat kaikkia sairaalan asiakkaita, työntekijöitä ja vierailijoita monipuolisella ja taidokkaalla sisällöllään.

Pienen aloittelevan kuvataideoppilaan, opintojaan päättävän ja ammattitaiteilijankin on tärkeää tiedostaa:jokainen pienikin viiva on merkityksellinen. Hapuilevasta viivasta vahvan tiedostavaksi ja toisinpäin. Ajatukset ja tunteet ilmenevät viivoissa, joista rakentuu elämänmittainen taiteen tutkijan kartasto.

Lukuvuonna 2012-2013 Helsingin kuvataidekoulu on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Apuniekka- vertaisoppimishankkeessa    Venäjän    Karjalan Aunuksen lasten taidekoulun kanssa sekä Reykjavikin kuvataidekoulun kanssa Islannissa. Helsingin kuvataidekoulu osallistuu laajaan kotimaisten kuvataidekoulujen yhteishankkeeseen Taidenavigaattori II, jossa kukin koulu toimii oman ympäristönsä    kaupunkitaiteen    innovaattorina ja taidetapahtumien järjestäjänä yhteistyössä paikallisten    toimijoiden    kanssa.    Hankkeet ovat opetushallituksen tukemaa pedagogista kehittämistyötä.