Huoltajien opas

Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä ja periodiopetuksena. Opiskelu tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi hyvät tiedot ja taidot kuvataidealan jatko-opintoihin.

 

HAKU OPPILAAKSI

Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa.  Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden ja se uusitaan keväisin.

JATKOILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄLLÄ SEURAAVALLE LUKUVUODELLE
Jatkoilmoittautuminen koulun oppilaille seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu toukokuun aikana Eepoksen avulla.

LUKUKAUSIMAKSUT

kts. hinnasto

 

 

TUETUT VAPAAOPPILASPAIKAT

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea sekä syksyllä että keväällä. Syksyn haku on 1.8.-18.9. Kevään haku on 1.1.-22.1. Paikkaa voi hakea tällä lomakkeella. Palauta hakemus liitteineen joko sähköpostitse (toimisto(at)kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Ströms, Untuvaisentie 10, 00820. Hakemuksen voi myös tuoda postiluukkuumme samassa osoitteessa.

 

Vapaaoppilaspaikan saantiin vaikuttaa tunneilla käynti edellisenä lukuvuotena. Uudet oppilaat voivat saada paikan yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Huom! Helsingin kuvataidekoulu ei käsittele vaillinaisia/liitteettömiä hakemuksia.

Tukea on myös mahdollista hakea SOS-Lapsikylältä, joka tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuksesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista(at)sos-lapsikyla.fi

 

OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kuvataidekoulun Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma on luettavissa linkin kautta. Nuuskijat ovat 4-6 –vuotiaiden ryhmiä, Ihmettelijät 6-8 v, Keksijät 9-11 v, Tutkijat 12-14 v ja Kurkottajat ja Konkarit 15-20 v.

 

KEVÄTTIEDOTE JA ARVIOINTI

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan jokaisen kevätlukukauden lopussa Eepoksen kautta tietoa opintovuoden aikaisesta työskentelystä.

TODISTUKSET

Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut sekä perusopinnot (800 ot) että syventävät opinnot (500 ot). Pyydettäessä oppilaalle voidaan kirjoittaa myös osallistumistodistus.

LOPPUTYÖ (160 ot)

Lopputyö koostuu opinnoista omassa viikkotuntiryhmässä, lopputyöseminaarista, itsenäisestä työskentelystä, näyttelyn suunnittelusta ja avoimista työhuonetunneista.

VAATETUS

Tunneilla saatetaan käyttää maaleja, jotka eivät lähde kuivuttuaan pesussa pois.  Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos tai tekemään sään salliessa lumiveistoksia pihalle, eli kunnolliset ulkovaatteet ja jalkineet ovat myös tarpeen.

RETKET

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat retket lähiympäristöön, taidenäyttelyihin, museoihin ja taiteilijoiden työhuoneille. Retket pyritään toteuttamaan opetuspäivänä, mutta toisinaan se ei ole mahdollista aukioloaikojen ja muiden käytännön syiden takia. Retkipäivä voikin olla jokin muu päivä niin, että mahdollisimman moni oppilas voi osallistua.

EVÄÄT

Tuntien aikana pidetään evästauko, jota varten oppilaat voivat ottaa kotoa mukaansa pientä syömistä. Evästauko auttaa oppilaita jaksamaan harrastuksen parissa joskus pitkienkin koulu- ja päiväkotipäivien jälkeen. Toivomme, että karamellit ja limonadit säästetään juhlahetkiin.

POISSAOLOT

Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poikkeuksena ovat kurssit ja taideleirit. Toivomme, että peruutuksesta ilmoitetaan välittömästi toimistoon niin, että varallaolija pääsee kurssille.

OPPILASTYÖT JA KUVALUVAT

Oppilaalla / huoltajalla on oikeus kieltää oppilaan ja hänen tekemiensä töiden käyttö koulun julkaisuissa ja oppilastyöarkistossa. Lupa-asioita hallinnoidaan Eepos oppilasportaalin kautta.

KANNATUSYHDISTYS

Helsingin kuvataidekoulu on rekisteröidyn kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu.  Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain pienen jäsenmaksun, jolla tuetaan koulun toimintaa (20 e). Liity mukaan, saat tietoa koulusta, tapaat muita vanhempia ja voit osallistua yhdistyksen toimintaan.

NÄYTTELYT JA TAIDETAPAHTUMAT

Kuvataidekoulu järjestää oppilaiden töistä näyttelyjä lukuvuoden aikana. Koko koulun näyttelyyn ei kuitenkaan voida suuren oppilasmäärän takia ottaa jokaiselta oppilaalta työtä. Tämän vuoksi töitä on esillä myös koulun seinillä ja pienemmissä näyttelyissä sekä kuvaluvan salliessa digitaalisissa gallerioissa. On tärkeää, että kuvataidekoulun näyttelyissä käydään. Silloin on mahdollista nähdä mitä muut ovat tehneet ja löytää innostavia aiheita myös omaan työskentelyyn vaikka omaa työtä ei joka kerta näytteillä olisikaan.

VAKUUTUS

Koulu on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta opettajalle. Koulun toimistoon lähetetään lääkärintodistus vakuutusilmoituksen hoitamiseksi.

OPETTAJAN TERVEISIÄ

Vanhemmat voivat tukea lapsen kuvataidekoulun käyntiä monin tavoin. Kuvataidekoulussa tehdyt teokset saa kotiin pääsääntöisesti keväällä. Tuolloin kotona voi vaikka järjestää oman näyttelyn, jolloin lapsi tai nuori voi kertoa teoksistaan.

Kuvataidekoulussa voidaan pitää vanhempainiltoja, avoimia ovia ja kuvataidetunteja, joille toivotaan vanhempien osallistumista lapsen kanssa. Myös taitelijavierailut ovat tervetulleita. Jos perheen lähipiiristä löytyy taiteen parissa työskenteleviä aikuisia, jotka haluaisivat kertoa työstään ryhmälle, kannattaa sitä ehdottaa omalle opettajalle. Ateljee- ja työhuonevierailut ovat myös toivottavia!

Jos oppilas on pitkäaikaissairas, opettajan on hyvä tietää asiasta. Tarvittavat tiedot sairaudesta ja rajoitteista samoin kuin muutkin erityistä huomiota tarvitsevat seikat esimerkiksi lapsen käytöksessä voi kertoa suoraan opettajalle. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaan ja perheen asioista.

Jos lapsi tai nuori toistuvasti käyttäytyy tunnilla huonosti tai kiusaa muita oppilaita, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Vanhempien ja oppilaan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään jatkoseurantasuunnitelma, jonka tavoitteena on ratkoa ongelmatilanne kuunnellen kaikkia osapuolia. Koululla ei ole vakinaisia avustajia, joten vaikeissa tapauksissa harkitaan opintoihin taukoa, ryhmän vaihtoa tai harrastuksen vaihtoa sopivampaan.

Oppilasasioissa ole aina ensisijaisesti yhteydessä koulun toimistoon. Jos oppilas lopettaa kuvataidekoulun, on asiasta ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon.

TAIDERAUHA

Työrauha, suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat kuvataidekoulun tunneilla tärkeitä. Jokaisella oppilaalla on oikeus kehittyä ja kasvaa oman tahtinsa mukaan ja nauttia luovuudesta ja taiteesta.

 

 Leena Kuusisto: Vielä nupullaan.

 Leena Kuusisto, Vielä nupullaan, 2010.