KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA

Helsingin kuvataidekoulu osallistuu vuosittain erilaisiin kansainvälisiin projekteihin, joiden tavoitteena on poikkitaiteellisen toiminnan lisäksi kulttuurinen vuorovaikutus ja suomalaisesta taidekasvatusjärjestelmästä kertominen. Kansainvälinen yhteistyö on tuonut kuvataidekoulun arkeen uusia näkökulmia ja oppilaille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin näyttelyihin ja työpajoihin.

 

Vertaisoppimishankkeessa tutkitaan taiteellisen työskentelyn avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta ja pedagogista toimintaa. Oppilaat opettavat oppilaita ja opettajat opettajia.

 

Heidi 15v, Minä ja meri, 2010
Heidi 15v, Minä ja meri, 2010

KANSAINVÄLISIÄ YHTEISTYÖHANKKEITA:

 

EKSPERIMENTA

Nuorten kansainvälinen nykytaidetriennale Tallinnassa syksyllä 2017.

eksperimenta.net 

 

POLISH PICTURE BOOK

Puolalaisen lastenkirjakuvituksen näyttely Strömsin kartanossa keväällä 2017.

Look! Polish Picture Book! näyttely 8.4-31.5.2017 Strömssissä

 

KARTALLA

Lukuvuonna 2012-2013 Helsingin kuvataidekoulu tekee yhteistyötä Apuniekka-hankkeessa Aunuksen kuvataidekoulun kanssa Venäjän Karjalassa.

 

Tallinnan taidekoulun kanssa aiemmin toteutettu vertaisoppimisprojekti onnistui hienosti ja antoi arvokasta kokemusta kansainvälisen toiminnan kehittämisestä vertaisoppimisen suuntaan. Yhteistyö Tallinn kunstikoolin kanssa jatkuu edelleen. Pohjoismaista yhteistyötä kehitetään pidemmällä aikavälillä.

 

MINÄ JA MERI – MINÄ JA VUORET

Lukuvuonna 2009-2010 koulumme on tehnyt yhteistyötä slovakialaisen Kezmarokin taidekoulun kanssa. Yhteistyö on ollut kirjeenvaihtoa kuvin. Helsinkiläiset lapset piirsivät, maalasivat ja tekivät grafiikkaa omasta ympäristöstään otsikolla ”minä ja meri” ja kezmarokilaiset vastaavasti otsikolla ”minä ja vuoret”. Valmiita töitä olemme sitten postitelleet Slovakian ja Suomen välillä, mikä on mahdollistanut toisten töiden kuvallisen kommentoimisen.  Yhteistyön tuloksia esitellään toukokuussa Bratislavan lasten kulttuurikeskuksessa Bibianassa ja myöhemmin Kezmarokin kaupungingalleriassa sekä Helsingin kuvataidekoulun tiloissa.

 

KUVAT KYLÄSSÄ

Strömsin taidekartanossa oli maaliskuun 2010 ajan esillä Kuvat kylässä -näyttely, jossa oli nähtävillä slovakialaisia BIB -palkittuja lastenkirjakuvituksia vuosilta 1967-2009. Slovakialaisella kuvitustaiteella on pitkä ja värikäs historia, jonka varaan monet tämän päivän kuvittajista työnsä pohjaavat. Nykykuvittajat eivät silti tyydy vain ratsastamaan historian ja tradition siivellä, vaan ammentavat menneestä luodessaan kuvitustaiteelle koko ajan uusiutuvia ja muuttuvia muotoja. 

 

Bratislavan lastenkirjakuvitusbiennaalia (Biennial of Illustrations Bratislava, BIB) on järjestetty jo vuodesta 1967 lähtien. Biennaali pidetään joka toinen vuosi. 22 biennaalin aikana on palkittu 15 slovakialaista kuvittajaa, jotka ovat voittaneet yhteensä 26 palkintoa. Menestys kilpailusarjoissa on osaltaan vaikuttanut slovakialaisen kuvitustaiteen korkeaan laatuun ja innostanut aina uusia kuvittajasukupolvia.

 

Kuvat kylässä -näyttelyssä oli esillä printtejä BIB -palkittujen kuvittajien töistä vuosilta 1967-2009. Näytillä oli laaja skaala erilaisin tekniikoin, tyylein ja sommitteluratkaisuin toteutettuja töitä. Kuvituksista pystyi löytämään myös lukuisia erilaisia tapoja lähestyä niin tarinoiden tekstiä kuin tunnelmiakin.  

 

MYYTTINEN METSÄ

Kroatialaisten koulujen Myyttinen metsä – taideprojektin teoksia oli esillä Helsingin kuvataidekoulun 30-vuotisjuhlanäyttelyssä Ihmisen luonto – Ihmisen luonto keväällä 2009 Kaapelitehtaalla.

 

CONTRAST – NYKYKORUPERIODI

Helsingin kuvataidekoulun periodityöpajan vieraileva opettaja oli maaliskuussa 2008 slovakialainen nuori tekstiili- ja korutaiteilija Michaela Bebnárová. Maaliskuisen viikonlopun aikana periodikurssille osallistuneet kuvataidekoulun oppilaat suunnittelivat ja valmistivat ”nykykoruja” erilaisista löydetyistä ja ostetuista materiaaleista.

 

DRAAMAN JA ANIMOINNIN TYÖPAJA

Tsekkiläisen Kejklir -teatteriryhmän ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Ludek Richter vieraili Helsingin kuvataidekoulussa maaliskuussa 2007 opettamassa draaman ja animoinnin keinoja opettajille ja oppilaille. Draamapedagogiikan menetelmiä on kokeiltu tämän jälkeen kuvataidekoulussa eri tavoin esineitä animoiden, saduttaen ja roolihahmoja rakentaen.

 

VUOROPUHELU – DIALOGUE

Slovakian tasavallan suurlähetystö, Slovakian opetusministeriö ja Helsingin kuvataidekoulu järjestivät Strömsin taidekartanossa 23.11. – 31.12.2006 Vuoropuhelu – Dialogue –näyttelyn, johon Jarovnicen kylän romanilapset ja Helsingin kuvataidekoulun piirustus  ja maalaus -työpajan oppilaat olivat tehneet öljyvärimaalauksia. Jarovnicelaiset kuvasivat teoksissaan kylän arkea ja juhlaa, helsinkiläiset pohtivat teemaa ”Kaunotar ja hirviö” mainonnan ihmiskuvissa.