Helsingin kuvataidekoulun syyslukukausi 2023

TERVETULOA HELSINGIN KUVATAIDEKOULUUN! 

Lukuvuoden 2023-2024 teema on LUOVASSA TILASSA.

Helsingin kuvataidekoulun 45-vuotisjuhlaa vietetään koko koulun yhteisen näyttelyn merkeissä Vuotalossa joulukuussa 2023.

KÄPYLÄN OPETUSPISTE MUUTTAA KUMPULAAN!

Käpylänkuja 3 ja Koskelantie 46 opetuspisteet muuttavat: uusi osoite Isonniitynkatu 7.

Olemme elokuun alussa saaneet vihdoinkin uudet tilat KUMPULASTA / ISONNIITYNKATU 7. Tila on entinen nuorisotila. Talo tarjoaa koululle hienot mahdollisuudet: valokuvaus- ja äänitystilat, ison salin maalaustelinetyöskentelyyn, keramiikalle omat tilat, pimiömahdollisuuden ja grafiikan pajan. Mediataide saa lisäksi tilavan luokan ja uudet laitteet. Sijainti tarjoaa myös erittäin kiinnostavan ulkotilan – voimme työskennellä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Hyvästelemme pitkäaikaisen Käpylänkuja 3:tilan – tarjoamme sitä syksyllä näyttelytilaksi koulun vanhemmille oppilaille ja opettajille.

Syksy 2023

Opetus alkaa ryhmissä 21.8.2023 alkaen.

Syyslukukaudella on 15 opetuskertaa:

maanantain ryhmät: 21.8.- 4.12.2023

tiistain ryhmät: 22.8.-5.12.2023

keskiviikkon ryhmät: 23.8.-13.12.2023

torstain ryhmät: 24.8.- 7.12.2023

perjantain ryhmät: 25.8.- 8.12.2023

lauantain ryhmät: 26.8.- 9.12.2023

Lomat

Syysloma vko 42 / 15.10.- 22.10.2023

Itsenäisyyspäivä 6.12.2023

KEVÄTLUKUKAUSI alkaa maanantaina 8.1.2024. Opetuskertoja keväällä on 18. Kevätlukukaudelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua vaan seuraavalle lukuvuodelle jatkoilmoittautuminen alkaa maaliskuussa 2024.

Oman ryhmän aikataulut ja tiedot voi tarkistaa Eepoksen kautta. Eepoksen kautta voit myös lähettää viestin opettajalle. Nettisivuiltamme voi tarkistaa tulevan lukuvuoden tapahtumat ja loma-ajat. Opettaja tiedottaa ryhmäkohtaisista muutoksista retkien, tapahtumien ja kurssien aikatauluissa. Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kuvataide.fi

VAATETUS

Kuvataidetunneilla saatetaan käyttää maaleja, jotka eivät lähde kuivuttuaan pesussa pois. Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos eli kunnolliset ulkovaatteet ja jalkineet ovat myös tarpeen. -Vaatteisiin helposti tunnistettavat nimikoinnit – varsinkin mustat Kuoma-saappaat vaihtavat helposti omistajaa, jos lapsi ei tunnista kenkiään!

EEPOS

Helsingin kuvataidekoulun oppilailla ja huoltajilla on käytössään Eepos-oppilasportaali, jossa on jokaisella oppilaalla oma tili. Tilin kautta voi hallita ja päivittää oppilaan ja huoltajan tietoja, kuvalupa-asioita ja sieltä löytyvät mm. opintojen kevätarvioinnit ja kuvataidekoulussa tehtyjä töitä. Eepos on myös saatavilla mobiilisovelluksena, jonka saa ladattua sekä iOS- että Android-laitteille. Mobiilisovellukseen kirjaudutaan omilla Eepos-tunnuksilla. Eepoksen mobiilisovelluksessa on samat työkalut kuin selainversiossa. Oppilas voi kuvata tunnilla omalle Eepos-tilille myös töitään, jos puhelimeen on kotona ladattu Eepos-app.

EVÄÄT

Tuntien aikana pidetään evästauko, jota varten oppilaat voivat ottaa kotoa mukaansa pientä syömistä. Evästauko auttaa oppilaita jaksamaan harrastuksen parissa joskus pitkienkin koulu- ja päiväkotipäivien jälkeen. Eväitä ei vaihdella oppilaiden kesken.

OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kuvataidekoulun Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma ja mediataiteen laajan oppimäärän opetusuunnitelma ovat luettavissa linkin kautta.

Nuuskijat ovat 4-6 –vuotiaiden ryhmiä, Ihmettelijät 6-8 v,  Keksijät 9-11 v, Tutkijat 12-14 v ja Kurkottajat ja Konkarit 15-20 v.

Helsingin kuvataidekoulun mediataideopetus, digikuvis, yhdistää kuvataiteeseen median ilmaisuvälineitä. Digikuvis kehittää oppilaan suhdetta mediaan, taiteeseen, teknologiaan ja luo edellytyksiä mediataiteen kokemiseen ja tekemiseen oppilaan omista lähtökohdista. Digikuviksessa perinteisten kuvistehtävien lisäksi rakennetaan mm. animaatiohahmoja ja lavasteita, animoidaan piirtäen ja maalaten, valokuvataan, tehdään digipiirustuksia, videoidaan ja elokuvataan omia tarinoita, tehdään meemejä, sarjakuvia, tutustutaan peleihin mm. lautapeleihin ja tehdään omia toteutuksia ja keksitään uusia, tutustutaan valotaiteeseen ja äänitaiteeseen…

HAKU VAPAAOPPILAAKSI

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea tällä lomakkeella.  Palauta hakemus liitteineen 18.9. mennessä joko sähköpostitse (toimisto(at)kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Ströms, Untuvaisentie 10, 00820. Hakemuksen voi myös tuoda postiluukkuumme samassa osoitteessa.

Lisätietoa: https://www.kuvataide.fi/lukukausimaksut/

LUKUKAUSIMAKSUT

Lisätietoa: https://www.kuvataide.fi/lukukausimaksut/


KEVÄTTIEDOTE JA ARVIOINTI

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan jokaisen kevätlukukauden lopussa Eepoksen kautta tietoa opintovuoden työskentelystä ja teemoista.

TODISTUKSET

Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut sekä perusopinnot (800 ot) että syventävät opinnot ja lopputyön (500 ot). Pyydettäessä oppilaalle voidaan kirjoittaa myös osallistumistodistus.

LOPPUTYÖ

(160 ot) Lopputyön voi tehdä opintojen loppuvaiheessa – työn tekemisen voi aloittaa 16 – 20 vuotiaana. Lopputyö koostuu taiteellisesta työstä, joka tehdään omassa viikkotuntiryhmässä, portfoliosta, lopputyöseminaarista, itsenäisestä työskentelystä, näyttelyn suunnittelusta, näyttelyyn osallistumisesta ja oman työn esittelystä.

RETKET

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat retket lähiympäristöön, taidenäyttelyihin, museoihin ja taiteilijoiden työhuoneille. Retket pyritään toteuttamaan opetuspäivänä, mutta toisinaan se ei ole mahdollista aukioloaikojen ja muiden käytännön syiden takia. Retkipäivä voikin olla jokin muu päivä niin, että mahdollisimman moni oppilas voi osallistua.

POISSAOLOT

Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poikkeuksena ovat kurssit ja taideleirit. Toivomme, että peruutuksesta ilmoitetaan välittömästi toimistoon niin, että varallaolija pääsee kurssille. Kuvataidekoulun keskeyttäminen/lopettaminen tulee ilmoittaa toimistoon sähköpostilla (toimisto(at)kuvataide.fi).

NÄYTTELYT JA TAIDETAPAHTUMAT

Kuvataidekoulu järjestää oppilaiden töistä näyttelyjä lukuvuoden aikana. Koko koulun näyttelyyn ei kuitenkaan voida suuren oppilasmäärän takia ottaa jokaiselta oppilaalta työtä. Tämän vuoksi töitä on esillä myös koulun seinillä ja pienemmissä näyttelyissä sekä kuvaluvan salliessa digitaalisissa gallerioissa. On tärkeää, että kuvataidekoulun näyttelyissä käydään. Silloin on mahdollista nähdä mitä muut ovat tehneet ja löytää innostavia aiheita myös omaan työskentelyyn, vaikka omaa työtä ei joka kerta näytteillä olisikaan.

VAKUUTUS

Koulu on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta opettajalle. Koulun toimistoon lähetetään lääkärintodistus vakuutusilmoituksen hoitamiseksi.

OPETTAJAN TERVEISIÄ

Vanhemmat voivat tukea lapsen kuvataidekoulun käyntiä monin tavoin. Kuvataidekoulussa tehdyt teokset saa kotiin pääsääntöisesti keväällä. Tuolloin kotona voi vaikka järjestää oman näyttelyn, jolloin lapsi tai nuori voi kertoa teoksistaan.

Kuvataidekoulussa voidaan pitää vanhempainiltoja, avoimia ovia ja kuvataidetunteja, joille toivotaan vanhempien osallistumista lapsen kanssa. Myös taitelijavierailut ovat tervetulleita. Jos perheen lähipiiristä löytyy taiteen parissa työskenteleviä aikuisia, jotka haluaisivat kertoa työstään ryhmälle, kannattaa sitä ehdottaa omalle opettajalle. Ateljee- ja työhuonevierailut ovat myös toivottavia!

Jos oppilas on pitkäaikaissairas, opettajan on hyvä tietää asiasta. Tarvittavat tiedot sairaudesta ja rajoitteista samoin kuin muutkin erityistä huomiota tarvitsevat seikat esimerkiksi lapsen käytöksessä voi kertoa suoraan opettajalle. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaan ja perheen asioista.

Jos lapsi tai nuori toistuvasti käyttäytyy tunnilla häiritsevästi ja kiusaa muita oppilaita, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Koululla ei ole vakituisia avustajia, joten vaikeissa tilanteissa harkitaan etäopetusta, ryhmän vaihtoa, opintotaukoa tai harrastuksen vaihtoa sopivampaan.

KUVATAIDEKOULUN LOPETTAMINEN KESKEN LUKUVUODEN

Oppilasasioissa ole aina ensisijaisesti yhteydessä koulun toimistoon. Jos oppilas lopettaa kuvataidekoulun, on asiasta ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon SÄHKÖPOSTITSE:  toimisto@(at)kuvataide.fi. Tämä on tärkeää, jotta turhat perintämaksut vältetään. Opettajalle ilmoitettu lopettaminen tai tunneille menemättä jättäminen ei ole virallinen lopettamisilmoitus.

Lukukausimaksu tai harrastusmaksu maksetaan täysimääräisenä ja siihen ei vaikuta mahdollinen etäopetus, oppilaan poissaolokerrat tai lopettaminen kesken lukukauden.

Lukukausimaksun tai harrastusmaksun maksamatta jättämisestä seuraa, että oppilas menettää opiskelupaikkansa ja maksu menee perintätoimistoon.

Lukukausimaksu tai harrastusmaksu on mahdollista neuvotella maksettavaksi erissä.

Yhteys toimistoon: toimisto(at)kuvataide.fi

LIITY MUKAAN HELSINGIN KUVATAIDEKOULUN KANNATUSYHDISTYKSEEN!

Voit tavata muita vanhempia ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Helsingin kuvataidekoulu on rekisteröidyn kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu. Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain pienen jäsenmaksun (20 €).

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt oppilas, huoltaja tai muu yhdistyksen toimintaa kannattava henkilö.

Johtokunta hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen kokouksia on kaksi kertaa vuodessa ja niihin voi osallistua etänä.

Jäsenmaksun voi maksaa:

Saaja: Helsingin kuvataidekoulu

Tilinumero: FI21 5722 4120 0174 52

Summa: 20

Viestikenttään: Jäsen 2023, jäsenen nimi, osoite ja sähköposti

Kiitos tuestasi!

EEPOKSEN HAKUOHJEET JA APP

Haku Helsingin kuvataidekoulun oppilaaksi tapahtuu osoitteesta kuvataide.eepos.fi.

Haku aloitetaan painamalla painiketta Hakeudu oppilaaksi, jonka jälkeen hakulomakkeet avautuvat ikäryhmittäin jaoteltuina. Valitaan oppilaalle sopiva ikäryhmä painamalla painiketta Avaa lomake. Tältä sivulta voi myös liittyä Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen jäseneksi.

Lomakkeen täyttö aloitetaan valitsemalla haluttu opetusryhmä. Ryhmävalitsimen tuloksia pystyy rajaamaan Opetuspiste-pudotusvalikosta, jos mielessä on tietty sijainti. Valitaan valikosta sopivin (1.) ja mahdollinen toinen (2.) ryhmä. Ryhmien ajankohtiin voi vielä tulla muutoksia ja ryhmiä saatetaan yhdistellä tai perua, mikäli hakijoita ei ole riittävästi. Eepos näyttää sekä ryhmät, joissa on tilaa että ryhmät, jotka ovat täynnä (vaikka ryhmässä näyttäisi olevan tilaa, ei tämä ole vielä tae paikan saannista). Täyteen ryhmään voi hakea. Tällöin hakemus menee jonoon. Paikkojen mahdollisesti vapautuessa hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Seuraavaksi täytetään oppilaan ja huoltajan tiedot, sekä kuvaus- ja julkaisuluvat. Lasku, tiedotteet ym. lähetetään huoltajan sähköpostiin. Tietojen tulee olla oikein. Täysi-ikäisen oppilaan lasku menee oppilaan sähköpostiin. Kun tiedot on täytetty ja ehdot hyväksytty, painetaan painiketta Seuraava, jolloin hakulomakkeesta avautuu yhteenveto. Jos täytettyjä tietoja halutaan vielä muuttaa, painetaan sivun alalaidasta Muokkaa tietoja. Jos hakemuksen tiedot ovat oikein, painetaan lopuksi Lähetä. Yhteenveto lähetetään myös sähköpostiin.

HUOM! Oppilas saa paikan vasta kun Eepos lähettää hyväksymisestä vahvistuksen sähköpostiin. Huoltajan tulee vielä hyväksyä paikka ryhmässä.

Kun oppilaspaikka on hyväksytty, tulee Eepos-järjestelmästä oppilaalle Eepos-tunnukset. Käyttäjätunnus on sama koko opintojen ajan, joten se on pidettävä tallessa. Salasana asetetaan oppilaspaikan hyväksymisen yhteydessä.  Salasanaa ei voida toimittaa uudelleen, salasana voidaan ainoastaan vaihtaa.

Eepokseen kirjautuessa on tärkeää vahvistaa oppilaan tilin sähköpostiosoite, jotta voitte palauttaa salasanan mikäli se unohtuu tai hukkuu.
1. Kirjaudu Eepokseen osoitteessa kuvataide.eepos.fi
2. Siirry Omat tiedot -osioon (tämä on edellytys lomakkeen täyttämiselle! Pidä tietosi ajantasalla jatkossa!)
3. Huomatkaa sivun ylälaidassa näkyvä sininen huomio Vahvistamattomasta sähköpostiosoitteesta. Lähettäkää itsellenne vahvistusviesti 
4. Vahvistusviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseenne. Klikatkaa sähköpostissa Vahvista sähköposti -linkkiä
5. Sähköpostiosoite on nyt vahvistettu 

HELSINGIN KUVATAIDEKOULUSSA ON TAIDERAUHA
Työrauha, suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat kuvataidekoulun tunneilla tärkeitä.

Jokaisella oppilaalla on oikeus kehittyä ja kasvaa oman tahtinsa mukaan ja nauttia luovuudesta ja taiteesta!

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Helsingin kuvataidekouluun!