Helsingin kuvataidekoulun syyslukukausi 2021

Tervetuloa Helsingin kuvataidekouluun!

Syyslukukausi käynnistyy maanantaina 23.8.2021. Ryhmäkohtaiset alkamispäivät ryhmien omien kalenterien mukaan (maanantain ryhmien ensimmäinen opetuskerta on maanantaina 23.8., tiistain ryhmillä 24.8. jne.)

Syysloma on viikolla 42.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. (maanantai) ei opetusta.

Syyslukukausi 2021 päättyy ryhmäkohtaisesti: ma 13.12., ti 7.12., ke 8.12., to 9.12., pe 10.12. ja la 11.12.2021.

Joululoma 19.12.2021 – 9.1.2022

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022. Opetuskertoja on 18.

Ryhmäkohtaiset alkamispäivät: ma 10.1., ti 11.1., ke 12.1., to 13.1., pe 14.1. ja la 15.1.2022

Talviloma viikolla 8.

Oman ryhmän aikataulut ja tiedot voi tarkistaa Eepoksen kautta. Eepoksen kautta voit myös lähettää viestin opettajalle. Nettisivuiltamme voi tarkistaa tulevan lukuvuoden tapahtumat ja loma-ajat. Opettaja tiedottaa ryhmäkohtaisista muutoksista retkien, tapahtumien ja kurssien aikatauluissa. Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuvataide.fi

Kuvataidekouluun ei voi tulla sairaana. Kuvataidekoulussa on otettu huomioon vallitseva koronatilanne ja sitä seurataan läpi lukuvuoden. Tilanteen vaatiessa voidaan siirtyä ryhmäkohtaiseen etäopetukseen. Mikäli ryhmä siirtyy etäopetukseen, opettaja ilmoittaa siitä ryhmälleen tekstiviestinä tai sähköpostilla. Päivitä yhteystietosi ajan tasalle Eepokseen! Helsingin kuvataidekoulussa käytetään kasvomaskeja. Kasvomaskit tuodaan kotoa kuva- ja mediataidetunneille – niitä ei ole oppilaskäyttöön jaossa koululla. Huoltajia pyydetään välttämään tulemista koulun sisätiloihin tuomaan/noutamaan oppilaita. Strömsissä oppilaat odottavat ulkona, kunnes opettaja hakee heidät luokkaan. Lisätietoa koronakäytännöistä viestin lopussa. Seuraamme yleisiä ohjeita ja tiedotamme muutoksista. www.kuvataide.fi

Vaatetus Kuvataidetunneilla saatetaan käyttää maaleja, jotka eivät lähde kuivuttuaan pesussa pois. Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos eli kunnolliset ulkovaatteet ja jalkineet ovat myös tarpeen.

Eväät Kuvataidekoulussa on evästauko tuntien lomassa.

Liity mukaan Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistykseen. Voit tavata muita vanhempia ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Helsingin kuvataidekoulu on rekisteröidyn kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu.  Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain pienen jäsenmaksun (20 €). Kiitos tuestasi!

Olet lämpimästi tervetullut aloittamaan uutta lukuvuotta Helsingin kuvataidekoulussa!

Tietoa opiskelusta Helsingin kuvataidekoulussa

OPETUSSUUNNITELMA
Helsingin kuvataidekoulun Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma ja mediataiteen laajan oppimäärän opetusuunnitelma ovat luettavissa linkin kautta. Nuuskijat ovat 4-6 –vuotiaiden ryhmiä, Ihmettelijät 6-8 v, Keksijät 9-11 v, Tutkijat 12-14 v ja Kurkottajat ja Konkarit 15-20 v. Helsingin kuvataidekoulun uusi mediataideopetus kehittää oppilaan suhdetta mediaan, taiteeseen, teknologiaan ja luo edellytyksiä mediataiteen kokemiseen ja tekemiseen oppilaan omista lähtökohdista.

EEPOS
Helsingin kuvataidekoulun oppilailla on käytössä Eepos-oppilasportaali josta hallitaan oppilaan ja huoltajan tietoja, opintojen etenemistä ja viestintää.

HAKU VAPAAOPPILAAKSI

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea sekä syksyllä että keväällä. Syksyn haku on 1.8.-18.9. Kevään haku on 1.1.-22.1. Paikkaa voi hakea tällä lomakkeella. Palauta hakemus liitteineen joko sähköpostitse (toimisto(at)kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Ströms, Untuvaisentie 10, 00820. Hakemuksen voi myös tuoda postiluukkuumme samassa osoitteessa.

Vapaaoppilaspaikan saantiin vaikuttaa tunneilla käynti edellisenä lukuvuotena. Uudet oppilaat voivat saada paikan yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Huom! Helsingin kuvataidekoulu ei käsittele vaillinaisia/liitteettömiä hakemuksia.

Tukea on myös mahdollista hakea SOS-Lapsikylältä, joka tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuksesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista(at)sos-lapsikyla.fi

JATKOILMOITTAUTUMINEN SEURAAVALLE LUKUVUODELLE 2022-2023
Koulun oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu maaliskuussa 2022 Eepoksen avulla.

KEVÄTTIEDOTE JA ARVIOINTI
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan jokaisen kevätlukukauden lopussa Eepoksen kautta tietoa opintovuoden aikaisesta työskentelystä. 

TODISTUKSET
Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut sekä perusopinnot (800 ot) että syventävät opinnot (500 ot). Pyydettäessä oppilaalle voidaan kirjoittaa myös osallistumistodistus.

LOPPUTYÖ (160 ot)
Lopputyö koostuu taiteellisesta työstä, joka tehdään omassa viikkotuntiryhmässä, portfoliosta, lopputyöseminaarista, itsenäisestä työskentelystä, näyttelyn suunnittelusta, näyttelyyn osallistumisesta ja oman työn esittelystä.

VAATETUS
Tunneilla saatetaan käyttää maaleja, jotka eivät lähde kuivuttuaan pesussa pois.  Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos tai tekemään sään salliessa lumiveistoksia pihalle, eli kunnolliset ulkovaatteet ja jalkineet ovat myös tarpeen.

RETKET
Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat retket lähiympäristöön, taidenäyttelyihin, museoihin ja taiteilijoiden työhuoneille. Retket pyritään toteuttamaan opetuspäivänä, mutta toisinaan se ei ole mahdollista aukioloaikojen ja muiden käytännön syiden takia. Retkipäivä voikin olla jokin muu päivä niin, että mahdollisimman moni oppilas voi osallistua. Korona otetaan huomioon, ja muuttuvia olosuhteita tarkkaillaan.

EVÄÄT
Tuntien aikana pidetään evästauko, jota varten oppilaat voivat ottaa kotoa mukaansa pientä syömistä. Evästauko auttaa oppilaita jaksamaan harrastuksen parissa joskus pitkienkin koulu- ja päiväkotipäivien jälkeen. Eväitä ei vaihdella oppilaiden kesken.

POISSAOLOT
Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poikkeuksena ovat kurssit ja taideleirit. Toivomme, että peruutuksesta ilmoitetaan välittömästi toimistoon niin, että varallaolija pääsee kurssille. Kuvataidekoulun keskeyttäminen/lopettaminen tulee ilmoittaa toimistoon sähköpostilla ( toimisto@kuvataide.fi ).

OPPILASTYÖT JA KUVALUVAT
Oppilaalla / huoltajalla on oikeus kieltää oppilaan ja hänen tekemiensä töiden käyttö koulun julkaisuissa ja oppilastyöarkistossa.  Nämä oikeudet määritellään Eepos oppilasportaalin kautta.

NÄYTTELYT JA TAIDETAPAHTUMAT
Kuvataidekoulu järjestää oppilaiden töistä näyttelyjä lukuvuoden aikana. Koko koulun näyttelyyn ei kuitenkaan voida suuren oppilasmäärän takia ottaa jokaiselta oppilaalta työtä. Tämän vuoksi töitä on esillä myös koulun seinillä ja pienemmissä näyttelyissä sekä kuvaluvan salliessa digitaalisissa gallerioissa. On tärkeää, että kuvataidekoulun näyttelyissä käydään. Silloin on mahdollista nähdä mitä muut ovat tehneet ja löytää innostavia aiheita myös omaan työskentelyyn, vaikka omaa työtä ei joka kerta näytteillä olisikaan.

VAKUUTUS
Koulu on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta opettajalle. Koulun toimistoon lähetetään lääkärintodistus vakuutusilmoituksen hoitamiseksi.

OPETTAJAN TERVEISIÄ
Vanhemmat voivat tukea lapsen kuvataidekoulun käyntiä monin tavoin. Kuvataidekoulussa tehdyt teokset saa kotiin pääsääntöisesti keväällä. Tuolloin kotona voi vaikka järjestää oman näyttelyn, jolloin lapsi tai nuori voi kertoa teoksistaan.

Kuvataidekoulussa voidaan pitää vanhempainiltoja, avoimia ovia ja kuvataidetunteja, joille toivotaan vanhempien osallistumista lapsen kanssa. Myös taitelijavierailut ovat tervetulleita. Jos perheen lähipiiristä löytyy taiteen parissa työskenteleviä aikuisia, jotka haluaisivat kertoa työstään ryhmälle, kannattaa sitä ehdottaa omalle opettajalle. Ateljee- ja työhuonevierailut ovat myös toivottavia!

Jos oppilas on pitkäaikaissairas, opettajan on hyvä tietää asiasta. Tarvittavat tiedot sairaudesta ja rajoitteista samoin kuin muutkin erityistä huomiota tarvitsevat seikat esimerkiksi lapsen käytöksessä voi kertoa suoraan opettajalle. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaan ja perheen asioista.

Jos lapsi tai nuori toistuvasti käyttäytyy tunnilla huonosti tai kiusaa muita oppilaita, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Vanhempien ja oppilaan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään jatkoseurantasuunnitelma, jonka tavoitteena on ratkoa ongelmatilanne kuunnellen kaikkia osapuolia. Koululla ei ole vakinaisia avustajia, joten vaikeissa tapauksissa harkitaan opintoihin taukoa, ryhmän vaihtoa tai harrastuksen vaihtoa sopivampaan.
Oppilasasioissa ole aina ensisijaisesti yhteydessä koulun toimistoon. Jos oppilas lopettaa kuvataidekoulun, on asiasta ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon.

KORONA

Kuvataidekouluun ei saa tulla sairaana. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, opettaja ottaa yhteyttä kotiin.

Oppilaat ohjataan tunnin alussa omille paikoilleen ja luokassa vältetään turhaa liikkumista. Opettaja desinfioi pöydät ja tuolit sekä työvälineet – koronan takia 15 minuuttia käytetään kuvataidetuntien lopusta joustavasti oppilaiden poistumiseen yksitellen tunnilta sekä opettajan lisääntyneeseen siivoustyöhön.

Vanhempia pyydetään välttämään tulemista koulun sisätiloihin tuomaan/noutamaan oppilaita. Strömsissä oppilaat odottavat ulkona, kunnes opettaja hakee heidät luokkaan. Muissa opetuspisteissa käytäntö sovitaan ryhmäkohtaisesti. Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaiden välistä fyysistä etäisyyttä toisistaan ja opettajasta lisätään. Opetusryhmät pidetään erillään ja hygieniasta huolehditaan.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun ja ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen eväiden syöntiä, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on luokissa saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Helsingin kuvataidekoulussa käytetään kasvomaskeja. Kasvomaskit tuodaan kotoa kuvataide- ja mediataidetunneille – niitä ei ole oppilaskäyttöön jaossa koululla.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, viranomaiset ilmoittavat altistuneille vaadittavista toimenpiteistä. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään vuorokauden oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Ilmoitamme päivittyvistä ohjeista kotisivuillamme www.kuvataide.fi

ETÄOPETUS JA POIKKEUSOLOT

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan on kohdistunut erilaisia määräyksiä, rajoituksia ja täydentyviä suosituksia koronaviruspandemian johdosta. Aloitamme 2021-2022 lukuvuoden taiteen perusopetuksen lähiopetuksena. Jos toimintaamme rajoitetaan koronan takia, siirrymme etäopetukseen. Etäopetus tarkoittaa sitä, että oppilas osallistuu kuvataidetunneille kotoaan omalta päätelaitteeltaan (puhelin, tabletti, tietokone). Eepokseen ilmoitettuun oppilaan sähköpostiin tulee tuntien alussa aina linkki, jolla pääsee kuvataidetunnille. Materiaalikassien hausta tiedotetaan  huoltajille etäopetusjakson alkaessa erikseen.

Etäopetustunnit alkavat lukujärjestyksen mukaan ellei opettajan kanssa ole ryhmäkohtaisesti muuta sovittu. Opettaja lähettää linkin ennen kuvistuntien alkua Eepoksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitetta, kirjaudu Eepokseen ja muuta omat tiedot -osiossa yhteystietojasi. Eepoksessa ilmoitetaan sekä oppilaan että huoltajan sähköpostiosoite.

Etäopetus on monimuotoista: opettaja esittelee käsiteltävän aiheen ja kertoo tehtävän. Opettaja voi lähettää etukäteen tai antaa tunnilla linkin, josta löytyy aiheesta lisätietoa tai jokin esimerkki (animaatio tms.). Oppilas tekee tehtävän joko samaan aikaan kuvistuntien puitteissa ja lähettää opettajalle kuvan tekemästään työstä tai tekee viikon aikana ennen seuraavaa kuvistuntia työn ja esittelee itse työnsä seuraavalla tunnilla. Opettaja kommentoi lähetettyjä kuvia oppilaille.

Etäopetushetki on lyhyempi kuin lähiopetuskerta. Opettajan etätuntityöhön kuuluu etätehtävän suunnittelu, tehtävänanto, oppilaiden lähettämien kuvien kommentointi sekä yhteydenpito, viestien lähettäminen, oppilaille ja huoltajille. Oppilaan etätuntityöhön kuuluu osallistuminen etätuntihetkeen ja itsenäinen tehtävien tekeminen kotona sekä oman työn kuvaaminen ja kuvan lähettäminen opettajalle. Työn kuvaamisesta ja lähettämisestä voi sopia opettajan kanssa. Joissakin ryhmissä oppilas on kerännyt kansion töistään ja tuonut kuvistyönsä koululle etäopetuksen päätyttyä.

Etäopetuksen tavoitteita on tukea oppilaan omaa taiteellista näkemystä (mielikuvitusta, tiedon hakua ja -käsittelyä, luonnoskirjan kokoamista) ja vahvistaa omaehtoista, aktiivista työskentelyä sekä harjoitella oman työn dokumentointia. Etäopetuksessa painotetaan mm. havaintoon pohjautuvaa työskentelyä (piirtämistä mallista, tilan kuvaamista, valokuvausta, sommittelua) sekä luonnostelua ja ideoiden keräämistä ja kehittelyä.  Lähiopetukseen siirryttäessä käsitellään mm. materiaalien ja tekniikoiden erityishaasteita ja tuntemusta (keramiikka- rakentelutyöt, erilaiset maalaustekniikat. Mediataiteessa esim. kuvankäsittely erilaisin ohjelmin ja laittein).

TAIDERAUHA
Työrauha, suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat kuvataidekoulun tunneilla tärkeitä. Jokaisella oppilaalla on oikeus kehittyä ja kasvaa oman tahtinsa mukaan ja nauttia luovuudesta ja taiteesta.

LUKUKAUSIMAKSUT

Lukukausimaksu kattaa opetuksen, materiaalit, näyttelyt, taideretket (mm. pääsyliput), Eepos-portaalin oman tilin (mm. oppilaan kevätarvioinnit) lopputyön seminaarit ja -näyttelyn sekä todistukset.

Syksyn lukukausimaksu sisältää 15 opetuskertaa ja kevään maksu 18 opetuskertaa. Opetus voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena ja osa opetuksesta lukujärjestyksestä poikkeavalla ajalla. Koulu on vakuuttanut oppilaat lähiopetuksessa tapaturmien varalta. Ensimmäinen opetuskerta on oppilaille ilmainen kokeilukerta. Jos olet saanut opiskelupaikan ja haluat lopettaa harrastuksen: ilmoita sähköpostilla viipymättä toimistoon (toimisto@kuvataide.fi). Opettajalle ilmoitettu lopettaminen tai tunneille menemättä jättäminen ei ole virallinen lopettamisilmoitus.

Lukukausimaksu maksetaan täysimääräisenä ja siihen ei vaikuta mahdollinen etäopetus, oppilaan poissaolokerrat tai lopettaminen kesken lukukauden.

Lukukausimaksun maksamatta jättämisestä seuraa, että oppilas menettää opiskelupaikkansa ja maksu menee perintätoimistoon.

Lukukausimaksu on mahdollista neuvotella maksettavaksi erissä. Yhteys toimistoon: toimisto@kuvataide.fi

Lukukausimaksut 2021/ syksy:

  • NUUSKIJAT (4-6 v.) 175 € 
  • IHMETTELIJÄT (6-8 v.) 175 € 
  • KEKSIJÄT (9-11 v.) 195 €
  • TUTKIJAT (12-14 v.), KURKOTTAJAT JA KONKARIT  (15-20v.) 210 €
  • Kuvataiteen + mediataiteen pakettihinta on 300-370 € ryhmästä riippuen. 
  • Lisämaksu ulkopaikkakuntalaisille oppilaalle 20 €.
  • Sisaralennus on 20 € kultakin sisarukselta.

HAKU VAPAAOPPILAAKSI

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea lukukauden alussa tällä lomakkeella. Palauta hakemus liitteineen joko sähköpostitse (toimisto@kuvataide.fi) tai postitse: Helsingin kuvataidekoulu, Untuvaisentie 10, 00820. Hakemuksen voi myös tuoda postiluukkuumme samassa osoitteessa.

Maksuvaikeuksiin on myös mahdollista hakea muita tukia. Yhteys toimistoon:  toimisto(at)kuvataide.fi