Helsingin kuvataidekoulu siirtyy etäopetukseen 1.3.2021 alkaen

Etäopetus ja poikkeusolot Helsingin kuvataidekoulussa

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuu erilaisia määräyksiä, rajoituksia ja täydentyviä suosituksia pahenevan koronaviruspandemian johdosta.

Helsingin kuvataidekoulu siirtyy antamaan etäopetusta 1.3.2021 maanantaista lähtien kaikille ryhmille.

12-vuotiaiden ja vanhempien oppilaiden opetus toteutetaan etäopetuksena 28.3.2021 saakka
Hallituksen linjaus rajoittaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarkoittaa että kuvataidekoulussa 12-vuotiaiden ja vanhempien ryhmät (Keksijät, Tutkijat, Konkarit ja Kurkottajat) ovat etäopetuksessa 28.3.2021 saakka. Materiaalikassien hausta tiedotetaan erikseen.

Alle 12-vuotiaiden opetus pyritään siirtämään etäopetuksesta lähiopetukseen viikosta 9 alkaen
Avaamme opetusta alle 12-vuotiaille lähiopetuksessa niissä ryhmissä ja opetuspisteissä, joissa se on mahdollista. Etä- ja lähiopetusta vuorotellaan tarpeen vaatiessa. Lähiopetukseen siirtyvien oppilaiden huoltajia informoidaan sähköpostitse. Etäopetus jatkuu 28.3.2021 saakka niissä ryhmissä, joissa ei tilojen, oppilasmäärän tai iän perusteella pystytä järjestämään lähiopetusta.

  • Etäopetustunnit alkavat lukujärjestyksen mukaan ellei opettajan kanssa ole ryhmäkohtaisesti muuta sovittu. Opettaja lähettää linkin ennen kuvistuntien alkua Eepoksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitetta, kirjaudu Eepokseen ja muuta omat tiedot -osiossa yhteystietojasi. Eepoksessa ilmoitetaan sekä oppilaan että huoltajan sähköpostiosoite.
  • Etäopetus on monimuotoista: opettaja esittelee käsiteltävän aiheen ja kertoo tehtävän. Opettaja voi lähettää etukäteen tai antaa tunnilla linkin nettiin, josta löytyy aiheesta lisätietoa tai jokin esimerkki (animaatio tms.). Oppilas tekee tehtävän joko samaan aikaan kuvistuntien puitteissa ja lähettää opettajalle kuvan tekemästään työstä tai tekee viikon aikana ennen seuraavaa kuvistuntia työn ja esittelee itse työnsä seuraavalla tunnilla. Opettaja kommentoi lähetettyjä kuvia oppilaille.
  • Etäopetushetki on lyhyempi kuin lähiopetuskerta. Opettajan etätuntityöhön kuuluu etätehtävän suunnittelu, tehtävänanto, oppilaiden lähettämien kuvien kommentointi sekä yhteydenpito, viestien lähettäminen, oppilaille ja huoltajille. Oppilaan etätuntityöhön kuuluu osallistuminen etätuntihetkeen ja itsenäinen tehtävien tekeminen kotona sekä oman työn kuvaaminen ja kuvan lähettäminen opettajalle.
  • Etäopetuksen tavoitteita on tukea oppilaan omaa taiteellista näkemystä (mielikuvitusta, tiedon hakua ja käsittelyä, luonnoskirjan kokoamista) ja vahvistaa omaehtoista, aktiivista työskentelyä sekä harjoitella oman työn dokumentointia. Etäopetuksessa painotetaan mm. havaintoon pohjautuvaa työskentelyä (piirtämistä mallista, tilan kuvaamista, valokuvausta, sommittelua) sekä luonnostelua ja ideoiden keräämistä ja kehittelyä.  Lähiopetukseen siirryttäessä käsitellään mm. materiaalien ja tekniikoiden erityishaasteita ja tuntemusta (keramiikka- rakentelutyöt, erilaiset maalaustekniikat. Mediataiteessa esim. kuvankäsittely erilaisin ohjelmin ja laittein).

Kuvataiteen- ja mediataiteen opetus haastavissa ja muuttuvissa olosuhteissa jatkuu  –  kiitos yhteistyöstä oppilaille, huoltajille ja yhteistyökumppaneillemme!

Teemme parhaamme lasten ja nuorten turvallisen harrastamisen puolesta,

Helsingin kuvataidekoulun opettajat ja henkilökunta


https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset#etaisyysjulkisettilat

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902187

https://minedu.fi/-/tartuntatautilain-muutoksen-ja-valtioneuvoston-periaatepaatoksen-25.2.-vaikutuksia-tiloihin-liittyviin-rajoituksiin-ja-harrastuksiin