VALMISTAVAT


 

Valmistavat opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan neljän vuoden iässä. Valmistavat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden oppitunnin (1,5h) pituisissa tuokioissa.
    
Valmistavissa ryhmissä tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteen peruskäsitteisiin sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Oppimisen apuna käytetään myös muun muassa satuja, loruja, leikkiä, teatteria, musiikkia, liikuntaa ja luontoa.

 

Koulullamme on valmistavia ryhmiä Strömsin ja Käpylän opetuspisteissä.