OPAS VANHEMMILLE


Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä ja periodiopetuksena. Opiskelu tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi hyvät tiedot ja taidot kuvataidealan jatko-opintoihin.

 

HAKU

Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa. Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea lukuvuoden alussa elo-syyskuussa. Ilmoittautua voi myös kesken lukuvuoden jonoon ja saada peruutuspaikan. Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden ja se täytyy uusia keväällä. Ilmoittautuminen tapahtuu aina koulun toimiston kautta.

 

LUKUVUOSIMAKSUT

Valmistavan opetuksen sekä perusopetus I -ryhmien lukukausimaksu on 175 euroa.
Perusopetus II –ryhmien lukukausimaksu on 195 euroa.                                             
Työpajojen lukukausimaksu on 210 euroa.
Lisätyöpaja sisältyy lukukausimaksuun, eikä siitä tarvitse erikseen maksaa.  
Sisaralennus on 20 euroa kultakin sisarukselta.

Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi hakea koulun toimistolta saatavilla lomakkeilla syyskuun loppuun saakka.

Viikonloppuperiodit kuuluvat opetukseen ja ovat ilmaisia koulun oppilaille. Lukukausimaksu kattaa tunneilla käytetyt materiaalit ja tarvikkeet sekä näyttelykäyntien lippujen hinnat. Lukukausimaksujen mahdollisista korotuksista päättää koulun johtokunta.

 

TODISTUKSET

Oppilas saa kuvataidekoulusta keväisin opintokirjaan lukuvuosimerkinnän ja lyhyen opettajan arvion töistä. Perusopintojen loppuvaiheessa tehdään perusopintojen päättösuoritus, josta saa myös opintokirjaan todistuksen.

Pyydettäessä voidaan myös kirjoittaa oppilaalle osallistumistodistus.

Syventävien opintojen aikana voi tehdä päättötyön. Päättötyöstä saa päättötyötodistuksen sekä kahden asiantuntijan arvion. Päättötyön voi aloittaa aikaisintaan 16-vuotiaana. Päättötodistuksen saa kuvataideopinnot lopettava oppilas, joka on tehnyt päättötyön ja suorittanut laajan oppimäärän kuvataidekoulussa. Laajaan oppimäärään kuuluu periodeille osallistuminen ja oma työskentely vapaa-ajalla.

Oppilaan on itse pyydettävä päättötodistusta lopetettuaan opiskelun kuvataidekoulussa.

 

LUKUVUOSI

Syyslukukausi alkaa viikolla 35. Syyslomaa vietetään viikolla 41. Opetus päättyy viikolla 50.

Kevätlukukausi alkaa viikolla 2. Hiihtolomaa vietetään viikolla 8. Pääsiäinen on vapaa, samoin kuin vappu, helatorstai ja muut pyhäpäivät. Toisinaan periodikursseja voi olla myös pyhäpäivinä. Opetuskertoja on lukuvuodessa noin 34.

Aikataulumuutoksista opettaja lähettää kirjeen oppilaan mukana kotiin.

 

VAATETUS

Tunneilla käytetään maaleja, jotka eivät lähde välttämättä pesussa pois.  Oppilaalla tulee olla vaatteet, jotka saavat likaantua! Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos tai tekemään sään salliessa lumiveistoksia pihalle, eli kunnolliset ulkovaatteet ovat myös tarpeen.

 

RETKET

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat retket lähiympäristöön, taidenäyttelyihin, museoihin ja taiteilijoiden työhuoneille. Retket pyritään toteuttamaan opetuspäivänä, mutta toisinaan se ei ole mahdollista aukioloaikojen ja muiden käytännön syiden takia. Retkipäivä voikin olla jokin muu päivä niin, että suurin osa oppilaista voi sille osallistua.  

 

EVÄÄT

Tuntien aikana pidetään evästauko, jota varten oppilaat voivat ottaa kotoa mukaansa pientä syömistä. Evästauko auttaa oppilaita jakamaan harrastuksen parissa joskus pitkienkin koulu- ja tarhapäivien päätteeksi. Toivomme, että karamellit ja limonadit säästetään juhlahetkiin.

 

POISSAOLOT

Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poikkeuksena ovat viikonloppuperiodit, joille on yleensä jonoa. Toivomme, että peruutuksesta ilmoitetaan välittömästi toimistoon niin, että varallaolija pääsee kurssille. Periodiperuutukset pikaisesti osoitteeseen toimisto(at) kuvataide.fi ja viestin aiheeksi periodi.

 

OPPILASTYÖT

Oppilastyöt ovat koulun käytettävissä (esim. koulun tiedotteissa ja koulun internetsivuilla). Koulu kerää vuosittain oppilastöitä oppilastyöarkistoon.

Oppilaalla / vanhemmilla on oikeus kieltää oppilaan ja hänen tekemiensä töiden käyttö koulun julkaisuissa ja oppilastyöarkistossa.  Pyydämme toimittamaan koulun toimistoon kirjallisen tiedon, mikäli ette halua oppilastöitä tiedotteisiin tai internetsivuillemme.

 

KANNATUSYHDISTYS

Helsingin kuvataidekoulu on rekisteröidyn kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu.  Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain pienen jäsenmaksun, jolla tuetaan koulun toimintaa. Liity mukaan, saat tietoa koulusta ja tapaat muita vanhempia!

 

NÄYTTELYT

Kuvataidekoulu järjestää oppilaiden töistä näyttelyjä lukuvuoden aikana. Koko koulun yhteinen näyttely on yleensä keväisin. Koko koulun näyttelyyn ei kuitenkaan voida suuren oppilasmäärän takia ottaa jokaiselta oppilaalta työtä. Tämän vuoksi töitä on esillä myös koulun seinillä ja pienemmissä näyttelyissä. On tärkeää, että kuvataidekoulun näyttelyissä käydään. Silloin on mahdollista nähdä mitä muut ovat tehneet ja löytää innostavia aiheita myös omaan työskentelyyn vaikka omaa työtä ei näytteillä olisikaan.

 

VAKUUTUS

Koulu on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa ilmoita tapahtuneesta opettajalle. Koulun toimistoon lähetetään lääkärintodistus vakuutusilmoituksen hoitamiseksi.

 

OPETTAJAN TERVEISIÄ

Vanhemmat voivat tukea lapsen kuvataidekoulun käyntiä monin tavoin. Kuvataidekoulussa tehdyt teokset saa kotiin pääsääntöisesti keväällä. Tuolloin kotona voi vaikka järjestää oman näyttelyn ja antaa lapselle mahdollisuus kertoa hänelle merkityksellisistä töistä.

 
Kuvataidekoulussa voidaan pitää vanhempainiltoja, avoimia ovia ja kuvataidetunteja, joille toivotaan vanhempien osallistumista lapsen kanssa. Myös taitelijavierailut ovat tervetulleita. Jos perheen lähipiiristä löytyy taiteen parissa työskenteleviä aikuisia, jotka haluaisivat kertoa työstään ryhmälle, kannattaa sitä ehdottaa omalle opettajalle. Ateljee- ja työhuonevierailut ovat myös toivottavia!

 

Jos oppilas on pitkäaikaissairas, opettajan on hyvä tietää asiasta. Tarvittavat tiedot sairaudesta ja rajoitteista samoin kuin muutkin erityistä huomiota tarvitsevat seikat esimerkiksi lapsen käytöksessä voi kertoa suoraan opettajalle. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaan ja perheen asioista.

 

Jos lapsi tai nuori toistuvasti käyttäytyy tunnilla huonosti tai kiusaa muita oppilaita, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Vanhempien ja oppilaan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään jatkoseurantasuunnitelma, jonka tavoitteena on ratkoa ongelmatilanne kuunnellen kaikkia osapuolia. Koululla ei ole avustajia, joten vaikeissa tapauksissa harkitaan opintoihin taukoa, ryhmän vaihtoa tai harrastuksen vaihtoa sopivampaan.

 

Omaan opettajaan saa parhaiten yhteyden sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuvataide.fi) tai jättämällä tekstiviestinä soittopyynnön. Oppilasasioissa ole kuitenkin aina ensisijaisesti yhteydessä koulun toimistoon.

 

Jos oppilas lopettaa kuvataidekoulun, on asiasta ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon.

 

Työrauha, suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat kuvataidekoulun tunneilla tärkeitä. Jokaisella oppilaalla on oikeus kehittyä ja kasvaa oman tahtinsa mukaan ja nauttia luovuudesta ja taiteesta!

 Leena Kuusisto: Vielä nupullaan.

 Leena Kuusisto, Vielä nupullaan, 2010.