Helsingin kuvataidekoulu etäopetuksessa 11.1.- 31.1.2021

Helsingin kaupunki on jatkanut koronarajoituksia ja -suosituksia 31.1.2021 asti. Helsingin kuvataidekoulun taiteen perusopetus järjestetään etäopetuksena 11.1.-31.1.2021 ellei kaupungin koronakoordinaatioryhmä toisin päätä lasten harrastustoiminnan osalta. Lähiopetukseen siirtymisestä tulee huoltajille erikseen ilmoitus.

TAMMIKUUN KOLME ETÄOPETUSKERTAA

Etäopetustunnit alkavat lukujärjestyksen mukaan ellei opettajan kanssa ole ryhmäkohtaisesti muuta sovittu. Opettaja lähettää linkin ennen kuvistuntien alkua Eepoksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitetta, kirjaudu Eepokseen ja muuta omat tiedot -osiossa yhteystietojasi. Eepoksessa ilmoitetaan sekä oppilaan että huoltajan sähköpostiosoite.

Etäopetus on monimuotoista: opettaja esittelee käsiteltävän aiheen ja kertoo tehtävän. Opettaja voi lähettää etukäteen tai antaa tunnilla linkin nettiin, josta löytyy aiheesta lisätietoa tai jokin esimerkki (animaatio tms.). Oppilas tekee tehtävän joko samaan aikaan kuvistuntien puitteissa ja lähettää opettajalle kuvan tekemästään työstä tai tekee viikon aikana ennen seuraavaa kuvistuntia työn ja esittelee itse työnsä seuraavalla tunnilla. Opettaja kommentoi lähetettyjä kuvia oppilaille.

Etäopetushetki on lyhyempi kuin lähiopetuskerta. Opettajan etätuntityöhön kuuluu etätehtävän suunnittelu, tehtävänanto, oppilaiden lähettämien kuvien kommentointi sekä yhteydenpito, viestien lähettäminen, oppilaille ja huoltajille. Oppilaan etätuntityöhön kuuluu osallistuminen etätuntihetkeen ja itsenäinen tehtävien tekeminen kotona sekä oman työn kuvaaminen ja kuvan lähettäminen opettajalle.

Etäopetuksen tavoitteita on tukea oppilaan omaa taiteellista näkemystä (mielikuvitusta, tiedon hakua ja käsittelyä, luonnoskirjan kokoamista) ja vahvistaa omaehtoista, aktiivista työskentelyä sekä harjoitella oman työn dokumentointia. Etäopetuksessa painotetaan mm. havaintoon pohjautuvaa työskentelyä (piirtämistä mallista, tilan kuvaamista, valokuvausta, sommittelua) sekä luonnostelua ja ideoiden keräämistä ja kehittelyä.  Lähiopetukseen siirryttäessä käsitellään mm. materiaalien ja tekniikoiden erityishaasteita ja tuntemusta (keramiikka- rakentelutyöt, erilaiset maalaustekniikat. Mediataiteessa esim. kuvankäsittely erilaisin ohjelmin ja laittein).

PAPERIN HAKU ETÄTEHTÄVIIN

Tammikuun kolmelle etäkuviskerralle jaetaan paperia tiistaina 12.1.2021 klo 16-18 Strömsin taidekartanolla (Untuvaisentie 10) ja Käpylän toimipisteellä ( Käpylänkuja 1). Jokainen oppilas saa 3 kpl/A3 -kokoista monikäyttöpaperia, jolle voi piirtää erilaisin piirtimin ja maalata vesivärein. Etätehtävät voi tehdä myös tavalliselle, kotoa löytyvälle paperille. (Toimipisteissä ei ole henkilökuntaa paikalla muina aikoina. Olemme siirtyneet etätyöhön.)

KEVÄTLUKUKAUSI 2021:

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 11.1.2021.

Opetuskertoja on keväällä 2021 yhteensä 18 kertaa.

Ryhmäkohtaiset alkamispäivät: 

ma 11.1., ti 12.1., ke 13.1., to 14.1., pe 15.1. ja la 16.1.2021.

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.-28.2.2021.

Kevätlukukausi 2021 päättyy ryhmäkohtaisesti:

ma 24.5., ti 18.5., ke 19.5., to 27.5., pe 28.5. ja la 29.5.2021.

Taiteellista ja uutta luovaa kevätlukukautta 2021! 
Toivovat Helsingin kuvataidekoulun opettajat ja henkilökunta

Helsingin kuvataidekoulu noudattaa Helsingin kaupungin ja Opetushallituksen koronasuosituksia ja -rajoituksia taiteen perusopetusta koskien.

https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset#harrastusmuut

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen